1% PODATKUO PROGRAMIEKONTAKTLOGOWANIE / REJESTRACJAPRZYSTĄP DO PROGRAMUDODAJ ZASÓB
     
Ranking aktywności szkół  
BAZA EDUKACYJNA
PRZEDSZKOLE KLASY I-III KLASY IV-VI GIMNAZJUM PONADGIMNAZJALNE
 
MATERIAŁ EDUKACYJNY OŚRODKI POZASZKOLNE BAZA WIEDZY / WIE
 

Sprawozdanie z realizacji projektu „Mój region moim domem” edukujmy wspólnie o regionie Dolina Baryczy

Aktualności, Autor: Zofia Pietryka , Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji Ekologicznej "Dolina Baryczy"
 0/5
 
Data: 2016-12-31
Miejscowość: świetlice wiejskie w Dolinie Baryczy
Projekt realizowany był w terminie od 8 września do 31 grudnia 2016r przez Stowarzyszenie na rzecz Edukacji Ekologicznej „Dolina Baryczy” w ramach konkursu Działaj Lokalnie IX 2016r. Projekt wspierany jest też przez gminę Milicz.
Celem głównym projektu  była integracja animatorów i lokalnych liderów działających w gminach Doliny Baryczy, zwiększenie ich wiedzy i umiejętności w zakresie "praktycznej" edukacji o swojej miejscowości, gminie i regionie. Celem szczegółowym bezpośrednie dotarcie do mieszkańców sołectw (dzieci, młodzież, dorosłych, seniorów) i wzmocnienie współpracy z partnerami, wolontariuszami.
Potrzebą przygotowanie grupy lokalnych animatorów i liderów do wykorzystywania  pomocy dydaktycznych opracowanych w ramach projektu Edukacja dla Doliny Baryczy  do realizacji działań edukacyjnych i integracyjnych w świetlicach wiejskich i bibliotekach
Zaproszenie do udziału w projekcie skierowane zostało  do lokalnych liderów, aktywnych osób w niewielkich miejscowościach regionu Doliny Baryczy ( 5 gmin woj dolnośląskiego: Milicz, Krośnice, Cieszków, Twardogóra, Żmigród i 3 wielkopolskiego: Odolanów, Przygodzice, Sośnie).

MOTTO PROJEKTU:
Możemy wspólnie wiele się nauczyć i dowiedzieć o naszym regionie. W świetlicy wiejskiej lub bibliotece można uczyć się i świetnie bawić wykorzystując pomoce edukacyjne opracowane w ramach projektu Edukacja dla Doliny Baryczy.
W dniu 7 października w Centrum Aktywności Lokalnej  w Miliczu odbyło się spotkanie organizacyjno  - integracyjne dla lokalnych animatorów. Podczas spotkania lokalni liderzy  poznali  pomoce edukacyjne oraz  wspólnie z koordynatorem Zofia Pietryką zaplanowali terminarz i program warsztatów.
Lokalni liderzy, którzy zadeklarowali współpracę:
z gminy Milicz: Jadwiga Janczura sołtys Słączna i Kazimiera Defratyka - Ludwiczak- sołtys Duchowa
z gminy Krośnice: Izabela Chaszczewicz - sołtys Łaz
z  gminy Cieszków: Marcin Mruk - radny gminny, Aniela Błaszczyńska - sołtys Dziadkowa
z  gminy Żmigród: Agnieszka Ptak - radna gminna, sołectwo Korzeńsko
 z  gminy Przygodzice: Iwona Król- sołtys Ludwikowa
z gminy Sośnie: Dorota Kurzawska -  dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Sośniach
z gminy Twardogóra : Marzanna Chrzanowska-Dryzd ze świetlicy w Moszycach

W październiku i listopadzie 2016r. Zofia Pietryka prezes Stowarzyszenia na rzecz Edukacji Ekologicznej „Dolina Baryczy”  przeprowadziła  osiem warsztatów „Mój region moim domem”  w ramach projektu Działaj Lokalnie IX.
Spotkania odbywały się w  świetlicach wiejskich w Dolinie Baryczy: w Łazach w gminie Krośnice, Moszycach w gminie Twardogóra, Korzeńsku w gminie Żmigród, Dziadkowie w gminie Cieszków, Słącznie i Duchowie w gminie Milicz oraz w Sośniach i Ludwikowie w gminie Przygodzice.              
  W warsztatach w sumie uczestniczyło ok. 120 osób, byli to pracownicy bibliotek, ośrodków kultury, osoby związane ze świetlicami wiejskimi , pomagające przy organizacji działań edukacyjnych.
 Podczas spotkań uczestnicy zapoznali się z atrakcjami turystycznymi i ośrodkami edukacyjnymi w regionie oraz dowiedzieli się, jakie szanse stwarza  obszar Natura 2000 dla rozwoju Doliny Baryczy, ćwiczyli jak można zastosować pomoce edukacyjne  do poznawania regionu . Organizatorami spotkań byli lokalni liderzy, osoby zaangażowane w życie lokalnych społeczności a osobami wspierającymi nauczyciele i edukatorzy – współautorzy pomocy edukacyjnych, aktywnie działający w ramach Programu dla Doliny Baryczy. W sumie w aktywną pomoc zaangażowało się 16 osób.
W ramach projektu zakupiono za kwotę ponad 1500 zł pomoce edukacyjne, które zostały przekazane na potrzeby świetlic a Partnerstwo dla Doliny Baryczy przekazało pomoce za kwotę 1000 zł - zostały one podarowane uczestnikom warsztatów. Dodatkowo osoby biorące udział w zajęciach otrzymały mapy Doliny Baryczy oraz przewodniki po regionie przekazane przez Fundację Doliny Baryczy. Każdy uczestnik otrzymał potwierdzenie udziału w warsztatach „Mój region moim domem”
Założeniem projektu  jest  zachęcenie  do prowadzenia zajęć  w świetlicach wiejskich i bibliotekach  z wykorzystaniem pomocy edukacyjnych o regionie opracowanych w ramach Edukacja dla Doliny Baryczy.
DZIAŁAJMY LOKALNIE!
W terminie od listopada do końca grudnia 2016r w świetlicach i bibliotekach zostały przeprowadzone zajęcia własne zorganizowane  i prowadzone przez liderów we współpracy  z wolontariuszami. Pomysły jak można wykorzystać pomoce przekazane w ramach projektu, pozwoliły włączyć do wspólnej edukacji o regionie Doliny Baryczy mieszkańców wsi. Edukacja o regionie była okazją do integracji międzypokoleniowej, wspólnej zabawy z dziećmi i młodzieżą w okresie przedświątecznym.

Informacje i zdjęcia z przeprowadzonych spotkań, warsztatów i działań własnych są zamieszczone na stronie www.dzialaj.barycz.pl
Zapraszam do obejrzenia filmu i  prezentacji podsumowującej projekt.
Koordynator projektu Zofia Pietryka

PLIKI ZASOBU
SŁOWA KLUCZOWE
MATERIAŁY MULTIMEDIALNE
LINKI ZEWNĘTRZNE
OPINIE I KOMENTARZE  

Unia Europejska, Europejski Fundusz Rybacki. Zadania realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy", współfinansowany przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniają inwestycję w zrównoważone rybołówstwo w ramach środka 4.2. Wsparcie na rzecz współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej w ramach Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013".

CMS, internetART
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję
zamknij