1% PODATKUO PROGRAMIEKONTAKTLOGOWANIE / REJESTRACJAPRZYSTĄP DO PROGRAMUDODAJ ZASÓB
     
Ranking aktywności szkół  
BAZA EDUKACYJNA
PRZEDSZKOLE KLASY I-III KLASY IV-VI GIMNAZJUM PONADGIMNAZJALNE
 
MATERIAŁ EDUKACYJNY OŚRODKI POZASZKOLNE BAZA WIEDZY / WIE
 

Relacja z XX edycji Regionalnego Konkursu Wiedzy o Dolinie Baryczy

Aktualności, Autor: Zofia Pietryka , Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji Ekologicznej "Dolina Baryczy"
 0/5
 
Data: 2017-10-11
Miejscowość: Milicz

Konkurs odbył się w ramach DNI KARPIA jako wydarzenie edukacyjne. Organizatorem konkursu  było Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji Ekologicznej „Dolina Baryczy”

Tegoroczna  XX jubileuszowa edycja Regionalnego Konkursu  odbyła się w dwóch modułach edukacyjnych. W okresie od marca do czerwca 2017 odbył się konkurs  PROMUJĘ  Dolinę Baryczy  w ramach Wyjątkowych Inicjatyw Edukacyjnych (WIE) i polegał na wykonaniu przez uczniów ulotek lub filmów promujących region. Innowacją inicjatyw było zamieszczanie przez uczniów swoich prac bezpośrednio na portalu edukacja.barycz.pl.  Ekspercka komisja konkursowa oceniała również z wykorzystaniem aplikacji na portalu. Na portalu zostało zamieszczonych 41 prac konkursowych w tym 25 ulotek wykonanych przez uczniów z 16 szkół i 16 filmów z 14 szkół.

 Drugi niezależny moduł to Konkurs ZNAM Dolinę Baryczy, który został ogłoszony w czerwcu, zgłosiły się 22 szkoły, eliminacje w szkołach odbywały się we wrześniu  a uczestniczyło w nich w sumie ok. 300  uczniów. Z każdej szkoły do finału zgłoszono  uczniów, którzy uzyskali najwyższa liczbę punktów,  w sumie zgłoszono 18  dwu-osobowych grup ze szkół podstawowych ( kl. IV-VII) i oraz 11 grup gimnazjalnych i ze szkól średnich.

W dniu 11 października 2017 r o godz. 9.00 w sali widowiskowej Kreatywnego Obiektu Multifunkcyjnego w Miliczu zebrali się laureaci Konkursu PROMUJĘ Dolinę Baryczy i finaliści konkursu wraz z nauczycielami oraz przedstawiciele samorządów, instytucji i organizacji .

Wspaniała oprawa w Kreatywnym Obiekcie Multifunkcyjnym podkreślała wyjątkowy jubileuszowy charakter XX edycji Konkursu.

Zofia Pietryka prezes Stowarzyszenia na rzecz Edukacji Ekologicznej „Dolina Baryczy” przedstawiła  wszystkie zespoły szkolne uczestniczące w konkursie.

Część wielkopolską regionu reprezentowały szkoły z gminy Przygodzice:  Szkoła Podstawowa w Czarnymlesie, Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w Dębnicy, z gminy Sośnie: Zespół Szkół w Cieszynie Zespół Szkół w Granowcu i Zespół Szkół w Sośniach oraz Zespół Szkół w Odolanowie

Część dolnośląską regionu Doliny Baryczy szkoły z gminy Milicz:  Szkoła Podstawowa we Wróblińcu, Szkoła Podstawowa nr 2 i Szkoła Muzyczna i Stopnia w Miliczu, Szkoła Podstawowa w Dunkowej, Szkoła Podstawowa w Nowym Zamku, Szkoła Podstawowa  im J. Słowackiego w Sułowie, Szkoła Podstawowa we Wziąchowie Wielkim, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Miliczu, Zespół Szkół im. T. Kościuszki w Miliczu, Społeczne Gimnazjum IT w Miliczu, Technikum Leśne w Miliczu. Z gminy Krośnice: Szkoła Podstawowa im. Piastów Śląskich w Bukowicach, Szkoła Podstawowa w Kuźnicy Czeszyckiej, Zespół szkół, Szkoła Podstawowa z oddziałami gimnazjalnymi im. I. Łukasiewicza w Krośnicach. Gminę Cieszków reprezentowała Szkoła Podstawowa im. M. Kopernika w Pakosławsku,  gminę Żmigród: Szkoła Podstawowa w Radziądzu, Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Powidzku. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Twardogórze i Szkoła Podstawowa  im. H. Sienkiewicza w Prusicach.

Wszystkie szkoły biorące udział w konkursie uczestniczą w PROGRAMIE  Edukacja dla Doliny Baryczy.

Zofia Pietryka podkreśliła, iż konkurs  oraz zaplanowane dwie wycieczki dla laureatów i finalistów  nie mógłby się odbywać bez  pozyskania środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  we Wrocławiu  oraz wsparcia wielu partnerów lokalnych , którzy  współfinansują nagrody dla laureatów i finalistów konkursu tj. Gmina Milicz, Gmina Krośnice,  Bank Spółdzielczy w Miliczu, Nadleśnictwa w  Żmigrodzie i Miliczu, Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych  oraz Stowarzyszenie Partnerstwo dla Doliny Baryczy.

Przyszedł czas na podsumowanie Konkursu PROMUJĘ Dolinę  Baryczy, do wręczania nagród zostali poproszeni przedstawiciele głównych sponsorów tj. Małgorzata Rusak z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  we Wrocławiu  oraz Anna Urbańczyk ze  Stowarzyszenia Partnerstwo dla Doliny Baryczy.  Nagrodami dla laureatów były pomoce edukacyjne tj gry edukacyjne : Omnibus Doliny Baryczy, Duety historyczne, Puzzle Mieszkam w Dolinie Baryczy, Atlasy roślin, zwierząt i ptaków, memory i domina ze zwierzętami i roślinami z Doliny Baryczy  oraz plecaki i torby turystyczne. Dodatkowo laureaci otrzymali Przewodniki przyrodnicze o Parkach Krajobrazowych oraz mapy.

Nagrody wręczono laureatom  w dwóch kategoriach wiekowych :

Dla uczniów  szkół  podstawowych:   I miejsce  zajął  Maciej Kowalski ze Szkoły Podstawowej nr 2 i Szkoła Muzyczna I Stopnia w Miliczu, II miejsce  Oliwia Miszczyk  z Zespołu Szkół w Sośniach, III miejsce Martyna Michalczewska ze Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Powidzku a w kategorii gimnazjów i szkól ponadgimnazjalnych:  I miejsce Amelia Antonowicz, Julia Wójcik z Gimnazjum nr 1 im. Polskich Olimpijczyków w Twardogórze, II miejsce - Kinga Zybała z Gimnazjum w Raczycach,  III miejsce  Bartosz Nocny z I Liceum Ogólnokształcącego  im Armii Krajowej w Miliczu

Wyróżnienia: otrzymali  Marcel Kruszyk, Jakub Dziabas z Zespołu Szkół w Sośniach oraz Wiktoria Kukfisz z Gimnazjum w Miliczu.

Uczestnicy konkursu ZNAM Dolinę Baryczy  zostali podzieleni na dwie grupy:  pomieszczenia kawiarni w Starej Bombkarni zostały przygotowane do przeprowadzenia konkursu dla szkół podstawowych a sala multimedialna dla starszej młodzieży.

Do przygotowania zadań konkursowych zostały wykorzystane m. innymi  materiały edukacyjne zamieszczone na stronie www.edukacja.barycz.pl oraz pomoce  dydaktyczne  opracowane w ramach projektu Edukacja dla Doliny Baryczy realizowanego przez Stowarzyszenie Partnerstwo dla Doliny Baryczy.

Finaliści losowali karty z gry edukacyjnej OMNIBUS  DOLINY BARYCZY, która została opracowana przez zespół nauczycieli przygotowujących  ten konkurs , w oparciu o wieloletnie doświadczenie. Uczniowie zarówno szkół podstawowych jak i  starszej młodzieży wykazali się znajomością  fauny i flory, postaci historycznych, legend i historii oraz czasów współczesnych  Doliny Baryczy. Każda prawidłowa odpowiedź  była punktowana. Uczestnicy korzystali  z  MAP obszaru, na których pokazywali ciekawe miejsca charakterystyczne dla regionu, w tym Kolorowy Szlak Karpia. Metodyka  przygotowanych zadań była dostosowana do poziomu nauczania. Młodsi uczestnicy konkursu zadania mieli w formie graficznej na kartkach, które wypełniali i sukcesywnie oddawali komisji do sprawdzenia, starsi mieli przygotowane karty pracy , które wypełniali w oparciu o zadania wyświetlane na prezentacji multimedialnej.

Konkurs dla szkól podstawowych prowadziły Zofia Pietryka ze Stowarzyszenia na rzecz Edukacji Ekologicznej „Dolina Baryczy” I Stanisława Łuczak ze Szkoły Podstawowej w Nowym Zamku a prace oceniała komisja w składzie:  Emilia Mróz z Gminy Milicz, Marcin Broda z Nadleśnictwa Żmigród, Bożena Hołubka ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Twardogórze, Agnieszka Matunin ze Szkoły Podstawowej  w Powidzku oraz Renata Fertun z Zespołu Szkól w Odolanowie.

Poziom wiedzy uczestników był bardzo wyrównany i  nie obyło się bez dogrywki , młodzież wykazała się bardzo dużą wiedzą i znajomością  regionu Dolina Baryczy. Wyniki dla szkół podstawowych są następujące:

I miejsce : Oliwia Kubik, Agata Szymanowska – Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w Dębnicy

II miejsce: Jakub Kurzawa, Wiktor Wolf – Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Twardogórze

III miejsce: Bartosz Mołodecki, Julia Szulgacz- Szkoła Podstawowa w Nowym Zamku

III miejsce: Bartłomiej Rogal, Mateusz Stroński- Szkoła Podstawowa w Pakosławsku

Konkurs dla  gimnazjalistów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadziła Hanna Jankowska ze Stowarzyszenia na rzecz Edukacji Ekologicznej oraz Dariusz Kaliszczak z Zespołu szkół, Szkoła Podstawowa z oddziałami gimnazjalnymi im. I. Łukasiewicza w Krośnicach. Komisja oceniająca  pracowała w składzie:  Anna Urbańczyk – Stowarzyszenie Partnerstwo dla Doliny Baryczy,  Katarzyna Łuszczek  z Gminy Krośnice, Cezary Tajer z Dolnośląski ego Zespołu Parków Krajobrazowych, Dorota Piec z SP we Wróblińcu, Jolanta Pawłowska z SP w Dębnicy     

W kategorii gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych laureatami zostali:

I miejsce: Maria Girus – Szkoła Podstawowa we Wróblińcu

II miejsce: Karolina Kowalska – Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Miliczu

III miejsce Mikołaj Maciejewski – Zespół Szkół w Granowcu

Po  przerwie podczas, której uczestnicy mogli posilić się sokami i jabłkami  z krośnickich sadów, ciasteczkami z lokalnych cukierni,  zostały wyświetlone filmy – prace uczniów laureatów Konkursu PROMUJĘ Dolinę Baryczy, wszystkie prace można obejrzeć na portalu www.edukacja.barycz.pl. Uczestnicy mogli  też obejrzeć wystawę prac i informację o ich autorach.

 Jako podsumowanie odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów, nagród dla licznych laureatów i wyróżnionych. Nagrody były wręczane przez przedstawicieli sponsorów i darczyńców

 Wszystkim szkołom i uczestnikom biorących udział w finale konkursu zostały wręczone  pakiety edukacyjne, przygotowane przez Nadleśnictwo Żmigród, w których nauczyciele znaleźli mapy, materiały o tematyce ekologicznej . Odbyło się też losowanie gadżetów z Dni Karpia przekazanych przez Stowarzyszenie Partnerstwo dla Doliny Baryczy.

Dodatkową nagrodą dla laureatów i finalistów konkursu  organizatorzy zaplanowali dwie  wycieczki:  pierwsza w terminie 30-31.10.201r pt „Z NATURY do NATURY” do Centrum Edukacji Ekologicznej i Krajoznawstwa w Myśliborzu, dofinansowana ze środków WFOŚ i GW we Wrocławiu oraz  w dniu 7.11.2017 dofinansowana  ze środków Gminy Milicz po Dolinie Baryczy i okolicach .

Zofia Pietryka- prezes Stowarzyszenia na rzecz Edukacji Ekologicznej „Dolina Baryczy”

SŁOWA KLUCZOWE
MATERIAŁY MULTIMEDIALNE
OPINIE I KOMENTARZE  

Unia Europejska, Europejski Fundusz Rybacki. Zadania realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy", współfinansowany przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniają inwestycję w zrównoważone rybołówstwo w ramach środka 4.2. Wsparcie na rzecz współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej w ramach Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013".

CMS, internetART
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję
zamknij