BAZA EDUKACYJNA

Przedszkole

Klasy I-III

Klasy IV-VIII

Ponadpodstawowe

Dorośli

WIE 2017 - Przegląd Małych Form Teatralnych - Ciekawe miejsca Doliny Baryczy- Cudze chwalicie, swego nie znacie.

Baza Wiedzy / WIE, Autor: MSPDiON w Miliczu w ramach WIE w Dolinie Baryczy , Dzienny Ośrodek Rehabilitacyjno - Wychowawczy
 0/5
Grupa wiekowa: Przedszkole
Treścią przedstawienia mogą być wymyślone opowieści o ciekawych miejscach doliny Baryczy lub inscenizacje na podstawie legend Doliny Baryczy.


Część informacyjna dotycząca Przeglądu Małych Form Teatralnych


Regulamin oraz kartę zgłoszenia znajdziesz tutaj: 

http://edukacja.barycz.pl/zasoby/?p=100&id_z=1636

Nazwa podmiotu zgłaszającego się jako organizator WIE

Milickie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Miliczu

Imię, nazwisko osoby odpowiedzialnej za zorganizowanie  inicjatywy z ramienia podmiotu zgłaszającego

Anetta Derkacz

Jolanta Dera

Dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej:

 

e-mail

anetta519@wp.pl

telefon

721 178 681,608 028 799

Proponowany termin realizacji inicjatywy (proszę podać miesiące w roku 2017)

rekrutacja

do 15 marca 2017r.

organizacja

15 marzec – 24 kwiecień 2017r.

finał

pierwsza połowa maja 2017r.
 

Część merytoryczna

lp

Wytyczne 

Do uzupełnienia przez organizatora (placówka szkolna lub ośrodek pozaszkolny uczestniczący w PROGRAMIE i działający  na terenie Doliny Baryczy)

1.

Tytuł i nr edycji przedsięwzięcia (konkursu, festiwalu, przeglądu itp. o zasięgu regionalnym) 

PRZEGLĄD MAŁYCH FORM TEATRALNYCH – CIEKAWE MIEJSCA NASZEGO REGIONU „CUDZE CHWALICIE, SWEGO NIE ZNACIE”.

2.

Partnerzy i sponsorzy wspierający (proszę wymienić nazwy organizacji, jst, nadleśnictw, firm wspierających itp.)

Stowarzyszenie Partnerstwo dla Doliny Barycz – nagrody dla laureatów, MSPDiON

3.

Cele inicjatywy edukacyjnej

- celem przewodnim przeglądu jest promocja regionu Doliny Baryczy,

- poznanie ciekawych miejsc Doliny Baryczy,

- bliższe poznanie legend związanych z Doliną Baryczy,

- wzbudzanie zainteresowań najbliższą okolicą swojego miejsca zamieszkania.

 

4.

Planowany zasięg działania (proszę podać z jakich gmin regionu Doliny Baryczy będą uczestnicy).  Zasięg co najmniej 3 gmin regionu DB  w tym minimum jedną gminę z woj. dolnośląskiego i wielkopolskiego.

 

- wszystkie gminy uczestniczące w projekcie Edukacja dla Doliny Baryczy oraz województwo dolnośląskie i wielkopolskie

 

5.

Odbiorcy - do kogo skierowane jest działanie (poziomy nauczania, grupy wiekowe)

GRUPY PRZEDSZKOLNE, INTEGRACYJNE ORAZ SZKOLNE

6.

Opis przebiegu (np. etapy, forma itp)

koniec lutego – ogłoszenie regulaminu konkursu (rozesłanie zaproszeń do placówek), zgłoszenia zainteresowanych placówek udziałem w przeglądzie (karty zgłoszeniowe),

marzec - kwiecień – czas dla grup przedszkolnych, integracyjnych oraz szkolnych na przygotowanie inscenizacji i zamieszczenie na portalu edukacja.barycz.pl filmów z przebiegu przedstawienia,

- koniec kwietnia – eliminacje wszystkich grup, które będą brały udział w PRZEGLĄDZIE MAŁYCH FORM TEATRALNYCH – CIEKAWE MIEJSCA NASZEGO REGIONU „ CUDZE CHWALICIE, SWEGO NIE ZNACIE”.

Nie ma eliminacji pośrednich, wszystkie nagrania przedstawień umieszczane są na portalu.

Ocena przez Jury i wybranie I,II,III miejsca w kategorii przedszkolnej ; I, II, III miejsca w kategorii szkolnej klas I – III i klas IV - VI,

- I połowa maja – rozdanie nagród laureatom oraz przedstawienie nagrodzonych inscenizacji w MSPDiON w Miliczu podczas V PRZEGLĄDU MAŁYCH FORM TEATRALNYCH.

7.

Prace konkursowe (np. film, zdjęcia prac plastycznych, prezentacja, które można zamieścić na portalu itp.) Wybór prac finałowych- max 3 z każdej placówki uczestniczącej w działaniu) zamieszczenie prac do oceny w serwisie www.edukacja.barycz.pl

 

Filmy z INSCENIZACJI – CIEKAWE MIEJSCA NASZEGO REGIONU „CUDZE CHWALICIE, SWEGO NIE ZNACIE”.

8.

Propozycje kategorii i ilości laureatów (np. I,II, III miejsce- nagrody indywidualne, zbiorowe)

kategoria grupy przedszkolne, integracyjne – I, II, III miejsce + ewentualne wyróżnienia / nagrody zbiorowe

kategoria grupy szkolne I – III – I, II, III miejsce + ewentualne wyróżnienia / nagrody zbiorowe

kategoria grupy szkolne IV – VI – I, II, III miejsce + ewentualne wyróżnienia / nagrody zbiorowe


PLIKI ZASOBU
SŁOWA KLUCZOWE
MATERIAŁY MULTIMEDIALNE
LICENCJA
Materiały w tym zasobie udostępnione zostają na licencji:
Bez Utworów Zależnych (ang. No Derivative Works (ND))
zezwala się na kopiowanie, dystrybucję, wyświetlanie tylko dokładnych (dosłownych) kopii dzieła, niedozwolone jest jego zmienianie i tworzenie na jego bazie pochodnych.
PODKATEGORIE
WIE Wyjątkowe Inicjatywy Edukacyjne

Zasoby biorące udział w inicjatywie

   
  1548
   
  dodano: 28-04-2017
  „Królewna Skorynia” – to  przedstawienie teatralne w wykonaniu dzieci 5-letnich z Miejskiego Przedszkola w Twardogórze. Scenariusz na podstawie legendy ze zbioru "Grabkowe bajanie z Doliny Baryczy" Bożeny Hołubka, napisała pani Iwona Palko. Scenografia, reżyseria, stroje, muzyka panie Elżbieta Sobczyńska, Kamila Sujecka. Operator kamery i  montaż - pan Mieczysław Franc. Główną bohaterką spektaklu jest królewna Skorynia, która oddaje swą młodość i urodę w zamian za wodę dla swojego ludu. Celem przedstawienia było przybliżenie dzieciom bliskiej nam legendy, wzbudzenie zainteresowania swoim miejscem zamieszkania, swoją małą ojczyzną poprzez ruch i zabawę w teatr.
   
  1459
   
  dodano: 25-04-2017
  „Legendy o Żmigrodzie, który smoka ma w swym rodowodzie” to spektakl przygotowany przez Koło Teatralne z Zespołu Szkół w Prusicach. Opiekunką koła jest pani Anna Karczowska. Przedstawienie opowiada o początkach Żmigrodu, miasteczka leżącego w Dolinie Baryczy. Głównym bohaterem jest smok, bowiem legendarne początki miejscowości związane są z nazwą Drachenberg, czyli Smocza Góra. Później nazwę zmieniono na Trachenberg, a po polsku - na pamiątkę smoka – Żmigród. W przedstawieniu pojawiają się mieszkańcy osady, rycerze, Maryś Ciżemka, który pokonał smoka, czarownica, diabeł i anioł. Bohaterowie, ubrani w historyczne stroje, zapraszają widzów do miasteczka z początku XII wieku. Scenariusz spektaklu oparty jest na „Żmigrodzkich legendach”, które powstały na podstawie książki „Dolina Baryczy – legendy, zabytki, kultura” pod redakcją Ireneusza Kowalskiego. Wykorzystałam legendy „O złym potworze, czyli jak powstała nazwa Żmigród” oraz „Kamienni tancerze w parku zamkowym w Żmigrodzie.”
   
  2027
   
  dodano: 23-04-2017
  Inscenizacja pt. "Dziwna Pomyłka" opracowana została na podstawie legend Doliny Baryczy B. Hałubka "Grabkowe Bajanie z Doliny Baryczy"- żaba Sośnia z Gminy Sośnie. Pełne dobrego humoru sceny ukazują życie żab zamieszkujących na terenie Gminy, których oglądanie i słuchanie sprawia mieszkańcom Sośni wiele przyjemności. Główną bohaterką jest żaba Sośnia oraz jej brat, który przez pomyłkę niewłaściwie skierował swe zaloty do Ropuszki. Przedstawienie zwraca również uwagę na ciekawe miejsca z terenu Gminy Sośnie, gdzie spotkać można koncertujące żabki: torfowisko "Czarny Kał" oraz Moja Wola. Dzieci wzbogaciły swą wiedzę o środowisku lokalnym, życiu żab oraz poznały legendę o najbliższej okolicy.
   
  1783
   
  dodano: 24-04-2017
  Przedstawienie przygotowali uczniowie oddziału V i VI z Dziennego Ośrodka Rehabilitacyjno - Wychowawczego w Miliczu. Główne postacie w przedstawieniu to czerwony kapturek, wilk i gajowy. W związku z tematyką w przedstawieniu wystapiły postacie z Doliny Baryczy m.in. Bocian Przygodek oraz karp Miluś. Akcja rozgrywa się w czasach obecnych, oczywiście w Dolinie Baryczy, a wilk na końcu przedstawienia trafia do wrocławskiego ZOO.
   
  1432
   
  dodano: 22-04-2017
  W ramach działalności teatralnej - 4- latki integracyjne ,,A” postanowiły przygotować przedstawienie pt. ,,Zielona Dolina zachwyca” i wziąć udział w Przeglądzie Małych Form Teatralnych – ciekawe miejsca Doliny Baryczy ,,Cudze chwalicie swego nie znacie”. Przedstawienie ma na celu promocję regionu Doliny Baryczy oraz wzbudzanie zainteresowań najbliższą okolicą swojego miejsca zamieszkania.
   
  984
   
  dodano: 22-04-2017
  Nasi podopieczni z oddziału V i VI wraz z terapeutami biorą udział w konkursie Małych Form teatralnych Ciekawe miejsca naszego regionu. Uczniowie z terapeutami przygotowali przedstawienie pt.: „Czerwony Kapturek w Dolinie Baryczy” . W filmie między innymi możemy zobaczyć: Bociana Przygodka oraz Karpia Milusia. Cała akcja w przedstawieniu rozgrywana jest w obecnych czasach w Dolinie Baryczy.
   
  2207
   
  dodano: 20-04-2017
  "Milicki Kot w Butach" to przedstawienie stworzone przez nauczycielki Przedszkola Parafialnego w Miliczu (Ewa Mencel i Paula Stelmach) z myślą o V Przeglądzie Małych Form Teatralnych - ciekawe miejsca Doliny Baryczy "Cudze chwalicie swego nie znacie".
   
  1110
   
  dodano: 22-04-2017
  W ramach Wyjątkowych Inicjatyw Edukacyjnych grupa 6-latków integracyjnych "B" z Dziennego Ośrodka Rehabilitacyjno - Wychowawczego przygotowała przedstawienie na podstawie legendy "Grabkowe Bajanie z Doliny Baryczy" Pani Bożeny Hołubki pt. "Dobra i Mocny".
   
  1704
   
  dodano: 24-04-2017
  „Opowieści Starej Sosny” to teatrzyk wyreżyserowany przez Monikę Wittek oraz Grażynę Szewczyk i wystawiony przez dzieci 3-4-letnie. Grupy maluchów i średniaków z Przedszkola Samorządowego w Sośniach. Scenariusz przedstawienia powstał w oparciu o historie opowiadające o Sośniach i Mojej Woli zawarte w książce Bożeny Hołubki „Grabkowe bajanie z Doliny Baryczy”. Przybliża on w przystępny sposób dzieciom historię miejscowości w której uczą się i mieszkają. Podczas przedstawienia mali aktorzy wcielają się w rośliny, zwierzęta oraz duszki Grabki nierozerwalnie związane z Doliną Baryczy, snujące swoje opowieści na leśnej polance. Cele: poznawanie ciekawych miejsc w najbliższej okolicy oraz historii i legend z nimi związanych; stwarzanie dzieciom możliwości wcielania się role i prezentowanie innym swoich umiejętności.
   
  1494
   
  dodano: 22-04-2017
  „Żmija Gródka i jej legendy” to przedstawienie teatralne, którego tematem są legendy Doliny Baryczy związane ze Żmigrodem oraz Powidzkiem. Powstało ono na podstawie książek: „Bajkowa Dolina Baryczy" Włodzimierza Ranoszka oraz „Grabkowe bajanie z Doliny Baryczy”. Głównym celem było wzbogacenie wiedzy dzieci o środowisku lokalnym, zapoznanie z legendami dotyczącymi najbliższej okolicy, kształcenie umiejętności przygotowania inscenizacji z wykorzystaniem rekwizytów i doskonalenia gry aktorskiej oraz kształcenie umiejętności zespołowej prezentacji inscenizacji. Dzieci swoje umiejętności zaprezentowały podczas apelu z okazji Dnia Ziemi (21 kwietnia), gdzie publicznością była cała społeczność Szkoły Podstawowej im ks. Jana Twardowskiego w Powidzku.
OPINIE I KOMENTARZE  

» Zgłoś uwagi
CMS, internetART
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję
zamknij