BAZA EDUKACYJNA

Przedszkole

Klasy I-III

Klasy IV-VIII

Ponadpodstawowe

Dorośli

Poznajemy życie pszczół i pracę pszczelarza

Materiał Edukacyjny, Autor: Monika Wittek , Zespól Szkół w Sośniach
Poziom nauczania
 0/5
Wycieczki do Gospodarstwa Pasiecznego „Gucio” państwa Kowalskich w Sośniach
PLIKI ZASOBU
 
( 43 KB .DOCX )
SŁOWA KLUCZOWE
MATERIAŁY MULTIMEDIALNE
GRY I ZABAWY
Pracowita pszczoła
 • Przedszkole
 • Wychowanie przedszkolne
  Podstawa programowa do 2017
  Cele ogólne:
  Budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych
  Kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek
  Rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi
  Wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji
  Zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej
  Treści nauczania:
  Dziecko obdarza uwagą dzieci i dorosłych, aby rozumieć to, co mówią i czego oczekują; grzecznie zwraca się do innych w domu, w przedszkolu, na ulicy;
  Dziecko przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej (stara się współdziałać w zabawach i w sytuacjach zadaniowych) oraz w świecie dorosłych;
  Dziecko orientuje się w bezpiecznym poruszaniu się po drogach i korzystaniu ze środków transportu
  Dziecko zna zagrożenia płynące ze świata ludzi, roślin oraz zwierząt i unika ich
  Dziecko przewiduje, w miarę swoich możliwości, jakie będą skutki czynności manipulacyjnych na przedmiotach (wnioskowanie o wprowadzanych i obserwowanych zmianach);
  Dziecko interesuje się urządzeniami technicznymi (np. używanymi w gospodarstwie domowym), próbuje rozumieć, jak one działają, i zachowuje ostrożność przy korzystaniu z nich
  Dziecko wymienia rośliny i zwierzęta żyjące w różnych środowiskach przyrodniczych, np. na polu, na łące, w lesie
  Dziecko dba o swoje zdrowie; zaczyna orientować się w zasadach zdrowego żywienia;
OPINIE I KOMENTARZE  

» Zgłoś uwagi
CMS, internetART
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję
zamknij