BAZA EDUKACYJNA

Przedszkole

Klasy I-III

Klasy IV-VIII

Ponadpodstawowe

Dorośli

Kolędowanie przy dźwiękach liry

Oferta Ośrodków, Autor: Włodzimierz Ranoszek , Usługi Turystyczne Włodzimierz Ranoszek
Poziom nauczania
 5/5
Miejsce realizacji zajęć: w sali

Nauka tradycyjnych kolęd i wspólny śpiew przy dźwiękach tradycyjnego instrumentu, na którym według słów kolędy pasterze grali skocznie Dzieciąteczku. Uczestnicy otrzymują mini śpiewniki do wspólnego śpiewu. Kolędowanie może był połączone z opowieściami o zwyczajach świątecznych oraz opowieściami o Świątecznej Krainie - krainie karpia i bombek. Możliwy dojazd do szkół, zajęcia mogą odbywać się w dowolnym pomieszczeniu dla grupy do 50 osób bez konieczności dodatkowego nagłośnienia, w przypadku większego pomieszczenia wskazane nagłośnienie. Wskazanie do grantu: Oferta wykorzystuje lokalny potencjał kulturalny, historyczny i przyrodniczy. Oferta dotyczy problematyki przeciwdziałania skutkom zmian klimatu w zakresie świadome zakupy – krótki łańcuch dostaw. Oferta jest dostępna dla osób niepełnosprawnych.
czas trwania ilość osób koszt dostępność
45 - 90 min. od 20 do 50 osób 25 zł/osoba sezonowe:
styczeń-grudzień,
SŁOWA KLUCZOWE
DODATKOWA OFERTA
Uczestnicy otrzymują mini-śpiewniki z kolędami. Kolędowanie może być połączone z wycieczką do Muzeum Bombki, wytwórni ozdób choinkowych Szklany Świat, płuczki z karpiem milickim i innymi miejscami związanymi ze Świętami Bożego Narodzenia. Szczególnie polecam kolędowanie przy ciepłej herbacie z sokiem malinowym w Pijalni Malinea.
MATERIAŁY MULTIMEDIALNE
LINKI ZEWNĘTRZNE
Szkolna 6/1
56-300 Milicz Sułów
KONTAKT
 • Przedszkole
 • Wychowanie przedszkolne
  Podstawa programowa
  Cele ogólne:
  Tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki.
  Treści nauczania:
  Dziecko przygotowane do podjęcia nauki w szkole eksperymentuje rytmem, głosem, dźwiękami i ruchem, rozwijając swoją wyobraźnię muzyczną; słucha, odtwarza i tworzy muzykę, śpiewa piosenki, porusza się przy muzyce i do muzyki, dostrzega zmiany charakteru muzyki, np. dynamiki, tempa i wysokości dźwięku oraz wyraża ją ruchem, reaguje na sygnały, muzykuje z użyciem instrumentów oraz innych źródeł dźwięku; śpiewa piosenki z dziecięcego repertuaru oraz łatwe piosenki ludowe; chętnie uczestniczy w zbiorowym muzykowaniu; wyraża emocje i zjawiska pozamuzyczne różnymi środkami aktywności muzycznej; aktywnie słucha muzyki; wykonuje lub rozpoznaje melodie, piosenki i pieśni, np. ważne dla wszystkich dzieci w przedszkolu, np. hymn przedszkola, charakterystyczne dla uroczystości narodowych (hymn narodowy), potrzebne do organizacji uroczystości np. Dnia Babci i Dziadka, święta przedszkolaka (piosenki okazjonalne) i inne; w skupieniu słucha muzyki.
 • Edukacja wczesnoszkolna (I-III)
 • Edukacja wczesnoszkolna
  Podstawa programowa
  Cele ogólne:
  W zakresie poznawczego obszaru rozwoju. Uczeń osiąga umiejętność rozumienia legend, faktów historycznych, tradycji, elementów kultury materialnej i duchowej oraz pojęć i symboli z nimi związanych, takich jak: rodzina, dom, naród, ojczyzna, kraj.
  W zakresie poznawczego obszaru rozwoju. Uczeń osiąga umiejętność uczestnictwa w kulturze oraz wyrażania swych spostrzeżeń i przeżyć za pomocą plastycznych, muzycznych i technicznych środków wyrazu, a także przy użyciu nowoczesnych technologii.
  Treści nauczania:
  Uczeń wykonuje akompaniament do śpiewu, stosuje gesty dźwiękotwórcze (np. tupanie, klaskanie, pstrykanie, uderzanie o uda).
  Uczeń wykonuje tematy rytmiczne wybranych, znanych utworów muzycznych (ludowych, popularnych, dziecięcych, klasycznych, wokalnych, instrumentalnych, polskich i zagranicznych) z użyciem instrumentów perkusyjnych.
 • Klasy (IV-VI)
 • Muzyka
  Podstawa programowa
  Cele ogólne:
  Indywidualna i zespołowa ekspresja muzyczna. Uczeń indywidualnie i zespołowo muzykuje, tworzy i improwizuje proste struktury dźwiękowe i układy ruchowo-taneczne, przedstawia cechy i charakter wykonywanych utworów werbalnie i poza werbalnie, rozwijając swoje zdolności i umiejętności muzyczne, preferencje oraz umiejętności wartościowania wytworów kultury.
  Język i funkcje muzyki, myślenie muzyczne, kreacja i twórcze działania. Uczeń rozumie podstawowe pojęcia i terminy muzyczne niezbędne w praktyce wykonawczej, percepcji oraz prowadzeniu rozmów o muzyce, poszukiwaniu informacji i twórczym działaniu, dostrzegając przy tym wzajemne relacje między nimi.
  Wiedza o kulturze muzycznej, narodowym i światowym dziedzictwie kulturowym. Uczeń interpretuje zjawiska związane z kulturą muzyczną, słucha muzyki, rozpoznaje, rozróżnia i omawia jej cechy, przedstawia własny stosunek do słuchanego i wykonywanego repertuaru, jest świadomym odbiorcą sztuki.
  Treści nauczania:
  W zakresie gry na instrumentach. Uczeń odtwarza gestodźwiękami proste rytmy i schematy rytmiczne;
  W zakresie śpiewu. Uczeń improwizuje wokalnie oraz tworzy – pod kierunkiem nauczyciela i samodzielnie – różnorodne wypowiedzi muzyczne według ustalonych zasad.
  W zakresie śpiewu. Uczeń śpiewa ze słuchu lub/i z wykorzystaniem nut (w zespole, solo, a cappella, z akompaniamentem) minimum 10 różnorodnych utworów wokalnych w roku szkolnym: piosenki z repertuaru dziecięcego, młodzieżowego, popularnego i ludowego, wybrane pieśni (w tym artystyczne i patriotyczne), głosowe ilustracje dźwiękowe (onomatopeje) do scen sytuacyjnych, tekstów literackich i obrazów.
  W zakresie słuchania i percepcji muzyki. Uczeń świadomie słucha wybranych dzieł literatury muzycznej (fragmentów lub/i w całości) reprezentatywnych dla kolejnych epok (od średniowiecza do współczesności).
  W zakresie słuchania i percepcji muzyki. Uczeń rozpoznaje i analizuje utwory muzyczne określając ich elementy, nastrój i charakter, formułuje wypowiedzi, stosując pojęcia charakterystyczne dla języka muzycznego.
  Uczeń zna repertuar kulturalnego człowieka, orientując się w sztandarowych utworach z dziejów historii muzyki i współczesnej kultury muzycznej oraz wartościowej muzyki popularnej.
  Uczeń poznaje przykłady muzycznej twórczości ludowej, obrzędy, zwyczaje, tradycje swojego regionu.
  Religia
  Podstawa programowa
  Cele ogólne:
  Treści nauczania:
 • Klasy (VII-VIII)
 • Muzyka (Klasy (IV-VII))
  Podstawa programowa
  Cele ogólne:
  Indywidualna i zespołowa ekspresja muzyczna. Uczeń indywidualnie i zespołowo muzykuje, tworzy i improwizuje proste struktury dźwiękowe i układy ruchowo-taneczne, przedstawia cechy i charakter wykonywanych utworów werbalnie i poza werbalnie, rozwijając swoje zdolności i umiejętności muzyczne, preferencje oraz umiejętności wartościowania wytworów kultury.
  Język i funkcje muzyki, myślenie muzyczne, kreacja i twórcze działania. Uczeń rozumie podstawowe pojęcia i terminy muzyczne niezbędne w praktyce wykonawczej, percepcji oraz prowadzeniu rozmów o muzyce, poszukiwaniu informacji i twórczym działaniu, dostrzegając przy tym wzajemne relacje między nimi.
  Wiedza o kulturze muzycznej, narodowym i światowym dziedzictwie kulturowym. Uczeń interpretuje zjawiska związane z kulturą muzyczną, słucha muzyki, rozpoznaje, rozróżnia i omawia jej cechy, przedstawia własny stosunek do słuchanego i wykonywanego repertuaru, jest świadomym odbiorcą sztuki.
  Treści nauczania:
  W zakresie gry na instrumentach. Uczeń odtwarza gestodźwiękami proste rytmy i schematy rytmiczne;
  W zakresie śpiewu. Uczeń improwizuje wokalnie oraz tworzy – pod kierunkiem nauczyciela i samodzielnie – różnorodne wypowiedzi muzyczne według ustalonych zasad.
  W zakresie śpiewu. Uczeń śpiewa ze słuchu lub/i z wykorzystaniem nut (w zespole, solo, a cappella, z akompaniamentem) minimum 10 różnorodnych utworów wokalnych w roku szkolnym: piosenki z repertuaru dziecięcego, młodzieżowego, popularnego i ludowego, wybrane pieśni (w tym artystyczne i patriotyczne), głosowe ilustracje dźwiękowe (onomatopeje) do scen sytuacyjnych, tekstów literackich i obrazów.
  W zakresie słuchania i percepcji muzyki. Uczeń świadomie słucha wybranych dzieł literatury muzycznej (fragmentów lub/i w całości) reprezentatywnych dla kolejnych epok (od średniowiecza do współczesności).
  W zakresie słuchania i percepcji muzyki. Uczeń rozpoznaje i analizuje utwory muzyczne określając ich elementy, nastrój i charakter, formułuje wypowiedzi, stosując pojęcia charakterystyczne dla języka muzycznego.
  Uczeń zna repertuar kulturalnego człowieka, orientując się w sztandarowych utworach z dziejów historii muzyki i współczesnej kultury muzycznej oraz wartościowej muzyki popularnej.
  Uczeń poznaje przykłady muzycznej twórczości ludowej, obrzędy, zwyczaje, tradycje swojego regionu.
  Religia
  Podstawa programowa
  Cele ogólne:
  Treści nauczania:
 • Szkoła średnia
 • Religia
  Podstawa programowa
  Cele ogólne:
  Religia - treści powiązane z regionem Doliny Baryczy
  Treści nauczania:
 • Oferta dla dorosłych
OPINIE I KOMENTARZE  
Katarzyna Herl
Przedszkole Parafialne w Miliczu miało przyjemność,przy okazji wystawiania bożonarodzeniowych jasełek,gościć Państwa A.W.Ranoszków z koncertem kolęd przy dźwiękach liry korbowej.
Koncert był ciekawym i wspaniałym przeżyciem dla całej społeczności naszego przedszkola
20-01-2021

» Zgłoś uwagi
CMS, internetART
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję
zamknij