BAZA EDUKACYJNA

Przedszkole

Klasy I-III

Klasy IV-VIII

Ponadpodstawowe

Dorośli

Cyfrowa aleja - nowoczesne technologie w ochronie drzew

Materiał Edukacyjny, Autor: Magdalena Berezowska , Fundacja EkoRozwoju
Poziom nauczania
 0/5
Lekcja przybliża uczniom wykorzystanie technologii cyfrowej w badaniach drzew. Fot.: RCH, fotolia.com
PLIKI ZASOBU
SŁOWA KLUCZOWE
MATERIAŁY MULTIMEDIALNE
 • Klasy gimnazjalne
 • Biologia
  Podstawa programowa do 2017
  Cele ogólne:
  Poszukiwanie, wykorzystanie i tworzenie informacji.
  Uczeń wykorzystuje różnorodne źródła i metody pozyskiwania informacji, w tym technologię informacyjno-komunikacyjną, odczytuje, analizuje, interpretuje i przetwarza informacje tekstowe, graficzne, liczbowe, rozumie i interpretuje pojęcia biologiczne, zna podstawową terminologie biologiczną.
  Rozumowanie i argumentacja.
  Uczeń interpretuje informacje i wyjaśnia zależności przyczynowo-skutkowe między faktami, formułuje wnioski, formułuje i przedstawia opinie związane z omawianymi zagadnieniami biologicznymi.
  Treści nauczania:
  Uczeń posługuje się prostym kluczem do oznaczania organizmów;
  Uczeń uzasadnia potrzebę klasyfikowania organizmów i przedstawia zasady systemu klasyfikacji biologicznej (system jako sposób katalogowania organizmów, jednostki taksonomiczne, podwójne nazewnictwo);
  Informatyka
  Podstawa programowa do 2017
  Cele ogólne:
  Bezpieczne posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem, wykorzystanie sieci komputerowej; komunikowanie się za pomocą komputera i technologii informacyjno-komunikacyjnych.
  Wyszukiwanie, gromadzenie i przetwarzanie informacji z różnych źródeł; opracowywanie za pomocą komputera: rysunków, tekstów, danych liczbowych, motywów, animacji, prezentacji multimedialnych.
  Treści nauczania:
  Uczeń korzysta z pomocy komputerowej oraz z dokumentacji urządzeń komputerowych i oprogramowania.
  Uczeń opisuje modułową budowę komputera, jego podstawowe elementy i ich funkcje, jak również budowę i działanie urządzeń zewnętrznych;
  Uczeń posługuje się urządzeniami multimedialnymi, na przykład do nagrywania/odtwarzania obrazu i dźwięku;
  Uczeń samodzielnie i bezpiecznie pracuje w sieci lokalnej i globalnej;
  Uczeń stosuje podstawowe usługi systemu operacyjnego i programów narzędziowych do zarządzania zasobami (plikami) i instalowania oprogramowania;
  Uczeń wyszukuje i uruchamia programy, porządkuje i archiwizuje dane i programy; stosuje profilaktykę antywirusową;
  Uczeń pobiera informacje i dokumenty z różnych źródeł, w tym internetowych, ocenia pod względem treści i formy ich przydatność do wykorzystania w realizowanych zadaniach i projektach;
  Uczeń posługując się odpowiednimi systemami wyszukiwania, znajduje informacje w internetowych zasobach danych, katalogach, bazach danych;
  Uczeń przedstawia typowe sposoby reprezentowania i przetwarzania informacji przez człowieka i komputer;
  Uczeń umieszcza informacje w odpowiednich serwisach internetowych.
 • Klasy ponadpodstawowe
 • Biologia
  Podstawa programowa do 2017
  Cele ogólne:
  Poszukiwanie, wykorzystanie i tworzenie informacji.
  Uczeń odbiera, analizuje i ocenia informacje pochodzące z różnych źródeł, ze szczególnym uwzględnieniem prasy, mediów i Internetu.
  Rozumowanie i argumentacja.
  Uczeń interpretuje informacje i wyjaśnia zależności przyczynowo-skutkowe między faktami, formułuje wnioski, ocenia i wyraża opinie na temat omawianych zagadnień współczesnej biologii, zagadnień ekologicznych i środowiskowych.
  Treści nauczania:
  Uczeń opisuje różnorodność biologiczną na poziomie genetycznym, gatunkowym i ekosystemowym; wskazuje przyczyny spadku różnorodności genetycznej, wymierania gatunków, zanikania siedlisk i ekosystemów
  Uczeń przedstawia podstawowe motywy ochrony przyrody (egzystencjalne, ekonomiczne, etyczne i estetyczne)
  Informatyka
  Podstawa programowa do 2017
  Cele ogólne:
  Bezpieczne posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem, wykorzystanie sieci komputerowej; komunikowanie się za pomocą komputera i technologii informacyjno-komunikacyjnych.
  Wyszukiwanie, gromadzenie i przetwarzanie informacji z różnych źródeł; opracowywanie za pomocą komputera: rysunków, tekstów, danych liczbowych, motywów, animacji, prezentacji multimedialnych.
  Treści nauczania:
  Uczeń dobiera odpowiednie formaty plików do rodzaju i przeznaczenia zapisanych w nich informacji.
  Uczeń tworzy zasoby sieciowe związane ze swoim kształceniem i zainteresowaniami
  Uczeń znajduje dokumenty i informacje w udostępnianych w Internecie bazach danych (np. bibliotecznych, statystycznych, w sklepach internetowych), ocenia ich przydatność i wiarygodność i gromadzi je na potrzeby realizowanych projektów z różnych dziedzin;
OPINIE I KOMENTARZE  

» Zgłoś uwagi
CMS, internetART
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję
zamknij