1% PODATKUO PROGRAMIEKONTAKTLOGOWANIE / REJESTRACJAPRZYSTĄP DO PROGRAMUDODAJ ZASÓB
     
Rzekotka
dla kogo?
Bocian
dla kogo?
Opinia rodzica jest ważna
 
BAZA EDUKACYJNA
PRZEDSZKOLE KLASY I-III KLASY IV-VI GIMNAZJUM PONADGIMNAZJALNE
 
MATERIAŁ EDUKACYJNY OŚRODKI POZASZKOLNE BAZA WIEDZY / WIE
 

Przegląd Małych Form Teatralnych

Baza Wiedzy / WIE, Autor: MSPDiON , Dzienny Ośrodek Rehabilitacyjno - Wychowawczy
 0/5
 
Grupa wiekowa: Przedszkole, Edukacja wczesnoszkolna (I-III), Klasy (IV-VI), Klasy (VII-VIII)
MSPDiON w Miliczu ogłasza w ramach Wyjątkowych Inicjatyw Edukacyjnych (WIE) w Dolinie Baryczy przegląd przedstawień dla dzieci przedszkolnych i szkolnych. Treścią przedstawienia mogą być wymyślone przez danego uczestnika opowieści o ciekawych miejscach Doliny Baryczy z postaciami, które zostały stworzone w projekcie Edukacja dla Doliny Baryczy, inną formą może być inscenizacja na podstawie legend Doliny Baryczy np. „Grabkowe Bajanie z Doliny Baryczy” B. Hołubka.


Część informacyjna

Nazwa podmiotu zgłaszającego się jako organizator WIE

Milickie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Miliczu

Imię, nazwisko osoby odpowiedzialnej za zorganizowanie inicjatywy z ramienia podmiotu zgłaszającego

Anetta Derkacz, Dagmara Rajczyk, Edyta Ciesielska

Dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej:

Edyta Ciesielska

e-mail

edytaskwarek@buziaczek.pl

telefon

601 955 873

Proponowane terminy realizacji inicjatywy (proszę podać miesiące lub konkretną datę w roku 2018/2019)

ogłoszenie WIE

Koniec lutego 2019 – I połowa maja 2019

rekrutacja uczestników

do 15 marca 2019

termin umieszczania prac w serwisie

Marzec do 20 kwietnia 2019

termin oceny prac przez jury

22– 30 kwiecień 2019

ogłoszenie wyników w serwisie

Pierwsza połowa maja 2019

finał/relacja w serwisie

Druga połowa maja 2019


Część merytoryczna

lp

Wytyczne

Do uzupełnienia przez organizatora (placówka szkolna lub ośrodek pozaszkolny uczestniczący w PROGRAMIE i działający na terenie Doliny Baryczy)

1.

Tytuł i nr edycji przedsięwzięcia (konkursu, festiwalu, przeglądu itp. o zasięgu regionalnym)

III PRZEGLĄD MAŁYCH FORM TEATRALNYCH – CIEKAWE MIEJSCA NASZEGO REGIONU „CUDZE CHWALICIE, SWEGO NIE ZNACIE”.

2.

Partnerzy i sponsorzy wspierający (proszę wymienić nazwy organizacji, jst, nadleśnictw, firm wspierających itp.)

Stowarzyszenie Partnerstwo dla Doliny Barycz – nagrody dla laureatów, MSPDiON

3.

Cele inicjatywy edukacyjnej/ ogólne zasady

- celem przewodnim przeglądu jest promocja regionu Doliny Baryczy,

- poznanie ciekawych miejsc Doliny Baryczy,

- bliższe poznanie legend związanych z Doliną Baryczy,

- wzbudzanie zainteresowań najbliższą okolicą swojego miejsca zamieszkania.4.

Planowany zasięg działania (proszę podać z jakich gmin regionu Doliny Baryczy będą uczestnicy). Zasięg co najmniej 3 gmin regionu DB w tym minimum jedną gminę z woj. dolnośląskiego i wielkopolskiego.

- wszystkie gminy uczestniczące w projekcie Edukacja dla Doliny Baryczy oraz województwo dolnośląskie i wielkopolskie


5.

Odbiorcy - do kogo skierowane jest działanie (poziomy nauczania, grupy wiekowe)

GRUPY PRZEDSZKOLNE, INTEGRACYJNE ORAZ SZKOLNE

6.

Opis przebiegu (np. etapy, forma itp)

koniec lutego – ogłoszenie regulaminu konkursu (rozesłanie zaproszeń do placówek), zgłoszenia zainteresowanych placówek udziałem w przeglądzie (karty zgłoszeniowe),

marzec - kwiecień – czas dla grup przedszkolnych, integracyjnych oraz szkolnych na przygotowanie inscenizacji i zamieszczenie na portalu edukacja.barycz.pl filmów z przebiegu przedstawienia,

- koniec kwietnia – eliminacje wszystkich grup, które będą brały udział w III PRZEGLĄDZIE MAŁYCH FORM TEATRALNYCH – CIEKAWE MIEJSCA NASZEGO REGIONU „ CUDZE CHWALICIE, SWEGO NIE ZNACIE”.

Nie ma eliminacji pośrednich, wszystkie nagrania przedstawień umieszczane są na portalu.

Ocena przez Jury i wybranie I,II,III miejsca w kategorii przedszkolnej ; I, II, III miejsca w kategorii szkolnej klas I – III i klas IV - VIII,

- I połowa maja – rozdanie nagród laureatom. Wspólne obejrzenie inscenizacji nagrodzonych I miejscem na tablicy interaktywnej w MSPDiON w Miliczu.

7.

Prace konkursowe – jakie? (np. film, zdjęcia prac plastycznych, prezentacja, które można zamieścić na portalu itp.) Podać zasady wyboru prac finałowych- (max 3 z każdej placówki uczestniczącej w działaniu) zamieszczenie prac do oceny w serwisie www.edukacja.barycz.plFilmy z INSCENIZACJI – CIEKAWE MIEJSCA NASZEGO REGIONU „CUDZE CHWALICIE, SWEGO NIE ZNACIE”.

8.

Propozycje kategorii i ilości laureatów (np. I,II, III miejsce- nagrody indywidualne, zbiorowe)

kategoria grupy przedszkolne, integracyjne – I, II, III miejsce + ewentualne wyróżnienia / nagrody zbiorowe

kategoria grupy szkolne I – III – I, II, III miejsce + ewentualne wyróżnienia / nagrody zbiorowe

kategoria grupy szkolne IV – VIII – I, II, III miejsce + ewentualne wyróżnienia / nagrody zbiorowePLIKI ZASOBU
SŁOWA KLUCZOWE
MATERIAŁY MULTIMEDIALNE
LICENCJA
Materiały w tym zasobie udostępnione zostają na licencji:
Bez Utworów Zależnych (ang. No Derivative Works (ND))
zezwala się na kopiowanie, dystrybucję, wyświetlanie tylko dokładnych (dosłownych) kopii dzieła, niedozwolone jest jego zmienianie i tworzenie na jego bazie pochodnych.
PODKATEGORIE
WIE Wyjątkowe Inicjatywy Edukacyjne
  1. WIE 2019 - III Przegląd Małych Form Teatralnych - Ciekawe miejsca Doliny Baryczy "Cudze chwalicie, swego nie znacie"

Zasób biorący udział w inicjatywie:
WIE 2019 - III Przegląd Małych Form Teatralnych - Ciekawe miejsca Doliny Baryczy "Cudze chwalicie, swego nie znacie"
OPINIE I KOMENTARZE  

Unia Europejska, Europejski Fundusz Rybacki. Zadania realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy", współfinansowany przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniają inwestycję w zrównoważone rybołówstwo w ramach środka 4.2. Wsparcie na rzecz współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej w ramach Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013".

CMS, internetART
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję
zamknij