1% PODATKUO PROGRAMIEKONTAKTLOGOWANIE / REJESTRACJAPRZYSTĄP DO PROGRAMUDODAJ ZASÓB
     
Poczuj klimat
dla kogo?
LABIRYNTEM NA RYBY
dla kogo?
Rzekotka
dla kogo?
Opinia rodzica jest ważna
 
BAZA EDUKACYJNA
PRZEDSZKOLE KLASY I-III KLASY IV-VI GIMNAZJUM PONADGIMNAZJALNE
 
MATERIAŁ EDUKACYJNY OŚRODKI POZASZKOLNE BAZA WIEDZY / WIE
 

WIE_2020_Regionalny Konkurs o Dolinie Baryczy_BIORÓŻNORODNOŚĆ

Baza Wiedzy / WIE, Autor: Zofia Pietryka , Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji Ekologicznej "Dolina Baryczy"
 0/5
 
Grupa wiekowa: Klasy (IV-VI), Klasy (VII-VIII), Szkoła średnia
W tej edycji motywem przewodnim będzie zwrócenie uwagi na zagrożenia i znaczenie bioróżnorodności w Dolinie Baryczy.


Celem konkursu jest poznawanie walorów przyrodniczych i historycznych regionu Doliny Baryczy, podnoszenie świadomości ekologicznej wśród uczniów szkół podstawowych  i szkół ponadpodstawowych,  pobudzanie zainteresowań dotyczących miejsca zamieszkania w tym dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego naszego regionu.

Adresatami zadania są: uczniowie szkół podstawowych ( kl IV-VIII) i szkół ponadgimnazjalnych z regionu Doliny Baryczy (gmina Milicz, Krośnice, Cieszków, Żmigród, Twardogóra, Odolanów, Przygodzice, Sośnie) oraz ze szkół spoza obszaru uczestniczących w PROGRAMIE Edukacja dla Doliny Baryczy

Praca konkursowa ma zachęcać do zwrócenia uwagi na różne aspekty związane z zachowaniem bioróżnorodności  Uczestnicy powinni również  zwrócić uwagę na ciekawostki przyrodnicze, ekosystemy oraz gatunki roślin i zwierząt. Wpływ gospodarki rybackiej, leśnej i rolnej na różnorodność gatunkową z uwzględnieniem historii i stanu aktualnego. (w załączeniu propozycje tematyki prac konkursowych)

Prace konkursowe należy przygotować w oparciu o instrukcje na portalu edukacyjnym www.edukacja.barycz.pl 

Prace konkursowe w kategorii:
Film  (max 5 min) z zastosowaniem różnych środków technicznych i artystycznych ( np. w formie klipu, filmu naukowego, reportażu, wywiadu, filmu animowanego  itp.)

I grupa wiekowa- uczniowie szkól podstawowych – kl IV-VI
II grupa wiekowa- kl. VII-VIII oraz  uczniowie szkół ponadpodstawowych

UWAGA! Instrukcja dotycząca zamieszczania filmu, tekstu i rysunków oraz  zdjęć jest zamieszczona na portalu www.edukacja.barycz.pl w zakładce instrukcje obsługi.

Z każdej szkoły do finału komisja szkolna  kwalifikuje max. po 3 prace z danej grupy wiekowej (dla I i II grupy wiekowej)  prace te należy zamieścić na portalu edukacyjnym
Prace mogą być wykonane indywidualnie lub przez max 3-osobowe zespoły.

Przy opracowywaniu prac konkursowych można skorzystać z materiałów i rysunków na portalu  www.edukacja.barycz.pl oraz własnych rysunków, tekstów i zdjęć.
Przed zamieszczeniem w serwisie edukacja.barycz.pl  prace konkursowe będą weryfikowane przez organizatora  pod kątem poprawności tj.  
•    właściwego wpisanego tytułu pracy : WIE 2020_tytuł  pracy_ Regionalny Konkurs o Dolinie Baryczy, autor/ autorzy, szkoła
•    zamieszczenie metryczki i krótkiego opisu pracy
•    poprawnego załączenia pracy (załączniki)
Praca zamieszczona na portalu powinna być poprawna ortograficznie,  stylistycznie i  merytorycznie (odpowiada autor pracy i opiekun)

 Laureatami konkursu będą uczniowie,  którzy zajmą I,II, III miejsce w danej kategorii wiekowej( I i II grupa wiekowa)
W sytuacji uzyskania takiej samej liczby punktów,  komisja zastrzega możliwość przyznania  równoległych miejsc lub nie przyznania np. miejsca III.
Nagrody dla laureatów- autorów prac konkursowych (indywidualnie lub max 3- osobowych zespołów): pomoce edukacyjne o regionie Dolina Baryczy i sprzęt turystyczny

Komisja konkursowa oceniająca –prace finalistów, zamieszczone na portalu edukacyjnym, powołana zostanie przez organizatora w konsultacji z koordynatorem WIE, będzie składała się z ekspertów w zakresie. przedstawiciele partnerów, osoby zajmujące się edukacją ekologiczną, opracowywaniem materiałów promocyjnych

 Kryteria oceny:
•    samodzielność wykonania pracy (własne rysunki, zdjęcia, teksty, materiały filmowe itp.)
•    logika  (przejrzystość, jasność i zrozumiałość  dla uczestników)
•    ocena treści merytorycznych (poprawność merytoryczna, powiązana z tematyką związaną z bioróżnorodnością i regionem Doliny Baryczy)
•    jakość/ w tym szata graficzna, poprawność językowa, estetyka, podanie źródeł informacji
•    ciekawa forma pracy (pomysłowość, kreatywność, wyjątkowość itp.)

   Przebieg konkursu:
 I etap – zaproszenie do udziału – mailem do szkół DB – wysłanie regulaminu konkursu   do 5 grudnia 2019r
II etap- zgłoszenie szkół – karty zgłoszenia od szkół zainteresowanych udziałem w konkursie do 10 stycznia 2020r.
III etap- przygotowywanie prac konkursowych w szkołach pod opieką nauczycieli- etap szkolny- komisje szkolne- wybranie max. 3 najlepszych prac z każdej kategorii wiekowej i  zamieszczenie przez na portalu www.edukacja.barycz.pl  do 10 kwietnia 2020
weryfikacja formalna prac do 15 kwietnia 2020.
IV etap – ocena prac konkursowych przez powołaną ekspercką komisję - przedstawiciele partnerów, osoby zajmujące się edukacją ekologiczną, opracowywaniem materiałów promocyjnych  w terminie  do 30 kwietnia 2020r.
Do 15 maja wyniki konkursu oraz zaznaczone najlepsze prace na portalu www.edukacja.barycz.pl.

Podsumowanie konkursu:

W  maju/czerwcu zaplanowano wyjazd edukacyjny do wybranego ośrodka edukacyjnego lub szkoły na terenie Doliny Baryczy połączony z podsumowaniem konkursu wręczeniem dyplomów, nagród  dla uczniów

Podziękowania dla opiekunów laureatów i komisji konkursowej podczas VI Forum Edukacyjnego podsumowującego działania w ramach Programu Edukacja dla Doliny Baryczy za rok szkolny  2019/2020 (we wrześniu 2020)

UWAGA! Regionalny Konkurs o Dolinie Baryczy – edycja XXIII- „ BIORÓŻNORODNOŚĆ” został zamieszczony w wykazie  zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz miejsc uznanych za wysokie (I,II,III miejsce) w  roku szkolnym 2019/2020  jako konkurs o zasięgu krajowym.
 Konkurs ma charakter niekomercyjny
Terminy poszczególnych etapów z powodów niezależnych mogą ulec zmianie  informacje będą na bieżąco wysyłane do szkół, które zgłosiły udział w konkursie)

ZAPRASZAMY!     Zespół Organizacyjny Konkursu:   Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji Ekologicznej „Dolina Baryczy’ -  nauczyciele przyrodnicy i historycy.  Informacji udziela: Zofia Pietryka tel. 606 316 128 lub mail zofiapietryka@op.pl

PLIKI ZASOBU
SŁOWA KLUCZOWE
MATERIAŁY MULTIMEDIALNE
LICENCJA
Materiały w tym zasobie udostępnione zostają na licencji:
Użycie Niekomercyjne (ang.Noncommercial (NC))
zezwala się na kopiowanie, dystrybucję, wyświetlanie i użytkowanie dzieła i wszelkich jego pochodnych tylko w celach niekomercyjnych.
PODKATEGORIE
Przyroda
Krajobrazy DB
Zabytki
Ludzie
Atrakcje DB
Gospodarka leśna
Gospodarka rybacka
WIE Wyjątkowe Inicjatywy Edukacyjne
  5. WIE 2020 - Regionalny Konkurs o Dolinie Baryczy – edycja XXIII „Bioróżnorodność”

Zasoby biorące udział w inicjatywie

 •  
  83
   
  dodano: 29-04-2020
  W moim filmie chciałam w przystępny sposób pokazać okolice rzeki Barycz. Skupiłam się na miejscach, które są mi bardzo bliskie. Rodzice zabierali mnie tam od dziecka. Spędzając wolny czas na łonie natury pokazali mi piękno przyrody Doliny Baryczy. Film jest wycieczką, która rozpoczyna się przy przydrożnej tablicy informacyjnej Park Krajobrazowy Dolina Baryczy w miejscowości Zakrzów. Rzekę Barycz pokazałam z mostu w miejscowości Potasznia, tam też zaczyna się, obecnie popularny ,spływ kajakowy Doliną Baryczy. Wieża obserwacyjna nad stawem Grabownica to punkt obowiązkowy dla miłośników ptaków i pięknych widoków, które możemy podziwiać z góry. Swoją wycieczkę kończę na grobli pomiędzy dwoma ogromnymi stawami, Słonecznym górnym i Grabownicą. To miejsce nadzwyczajne gdzie ogrom wody robi wielkie wrażenie a przyroda kipi życiem, stada ptaków, spławiające się ryby i szum trzcinowisk to esencja Doliny Baryczy.
 •  
  113
   
  dodano: 29-04-2020
  Moja praca ma na celu zachęcenie do spojrzenia pod swoje nogi. Chciałam w niej zwrócić uwagę, jak różnorodny może być świat małych roślin, które nas otaczają. Te z pozoru zwykłe i pospolite roślinki, okazują się bardzo ciekawe, gdy przypatrzymy się im bliżej. O każdej z nich możemy dowiedzieć się wielu ciekawych rzeczy. Miłego oglądania.
OPINIE I KOMENTARZE  

Unia Europejska, Europejski Fundusz Rybacki. Zadania realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy", współfinansowany przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniają inwestycję w zrównoważone rybołówstwo w ramach środka 4.2. Wsparcie na rzecz współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej w ramach Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013".

CMS, internetART
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję
zamknij