BAZA EDUKACYJNA

Przedszkole

Klasy I-III

Klasy IV-VIII

Ponadpodstawowe

Dorośli

O PROGRAMIE > Informacje podstawowe

CELE I ZADANIA PROGRAMU


Cele przekrojowe Programu: 

I.Kształtowanie świadomości i wzrost wiedzy o obszarze Doliny Baryczy (DB) 

II.Promocja walorów obszaru DB  wśród turystów, mieszkańców

III.Wzmocnienie tożsamości lokalnej 

IV.Inicjowanie interdyscyplinarnego charakteru  edukacji dla obszaru DB 

V.Wspieranie innowacyjnych, kreatywnych oraz systemowych rozwiązań na rzecz edukacji o obszarze DB

VI.Współpraca trójsektorowa (podmiotów publicznych, społecznych i gospodarczych ) na rzecz edukacji dla zachowania specyfiki obszaru DB


Cele operacyjne Programu: 

1.Interdyscyplinarna wymiana doświadczeń i aktywizacja na rzecz zachowania specyfiki obszaru DB.

2.Rozwój bazy i narządzi edukacyjnych w tym gromadzenie w zasobów i informacji o obszarze DB.

3.Wsparcie rozwoju oferty w ośrodków edukacji pozaszkolnej z obszaru DB.

4.Nawiązanie trwałej współpracy pomiędzy ośrodkami edukacji szkolnej i pozaszkolnej


Cele i zadania operacyjne Programu: 

1. Interdyscyplinarna wymiana doświadczeń i aktywizacja na rzecz zachowania specyfiki obszaru DB. 

1.1 Podniesienie kompetencji nauczycieli (z różnych przedmiotów), edukatorów i animatorów w zakresie wiedzy (treści wynikających ze specyfiki obszaru) i umiejętności ( warsztat i metody pracy, promocja oferty itp.)oraz prowadzenia działań edukacyjnych ( np.: szkolenia, projekty, wyjazdy, warsztaty, fora, konferencje, spotkania - wymiana doświadczeń, kampanie); 

1.2 Identyfikacja i wsparcie sieciujących działań edukacyjnych dla obszaru DB o zasięgu co najmniej ponadgminnym (konkursy, przeglądy, festiwale, kalendarz działań itp.) realizowanych przez podmioty realizujące Program; 

1.3 Identyfikacja potrzeb, wsparcie lub organizacja współpracy pomiędzy podmiotami edukacyjnymi a lokalnym rynkiem pracy (targi, spotkania, wymiana doświadczeń, staże, praktyki, promocja lokalnej przedsiębiorczości, wolontariatu itp.); 

2. Rozwój bazy i narządzi edukacyjnych w tym gromadzenie w zasobów i informacji o obszarze DB.

2.1 Promocja, organizacja udostępnienia i prowadzenie – bazy materiałów i wiedzy – portal (system rejestracji, weryfikacji, monitoringu, udostępnienia i ochrony danych, aktywności podmiotów, administrowanie portalem); 

2.2 Wsparcie powstawania innowacyjnych i kreatywnych narzędzi edukacyjnych bazujących na specyfice obszaru DB (interaktywnych, tradycyjnych itp.); 

2.3 Udostępnienie do sprzedaży materiałów edukacjach – organizacja i prowadzenie sklepu; 

3.Wsparcie rozwoju oferty w ośrodków edukacji pozaszkolnej z obszaru DB.

3.1 Identyfikacja potrzeb edukacyjnych  i opracowanie oferty  lub działań edukacyjnych w szczególności związanych z przedsiębiorczością na rzecz obszaru, edukacją na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu, gospodarki odpadami, kształtowanie postaw kreatywnych, prospołecznych, proekologicznych.(program, specjalizacja ośrodka) 

3.2 Budowa, rozbudowa, doposażenie ośrodka w zakresie powstania lub rozwijania oferty związanej ze specyfika obszaru DB 

3.3 Przygotowanie kadr do zarzadzania, opracowania oferty i prowadzenia zajęć ( szkolenie, kursy, warsztaty itp. ) związanej ze specyfiką obszaru DB

3.4 Opracowanie i udostępnianie( portal, katalog , ulotki itp.) ofert ośrodków zgodnie z celami i zasadami Programu

4.Nawiązanie trwałej współpracy pomiędzy ośrodkami edukacji szkolnej i pozaszkolnej

4.1 Opracowanie mechanizmu wsparcie i dofinasowania dojazdów dla mieszkańców obszaru do miejsc realizacji oferty na obszarze DB 

4.2 Monitoring i ocena aktywności podmiotów realizacjach Program - Certyfikacja 

4.3 Inicjowanie i wsparcie działania organizacji pozarządowych (NGO) działających na rzecz współpracy pomiędzy podmiotami realizującymi Program (wsparcie zakładania i funkcjonowania NGO, wymiana doświadczeń, promocja działań itp.) 

4.4 Wsparcie funkcjonowania Społecznej Rady na rzecz Edukacji dla Doliny Baryczy (organizacja posiedzeń, wsparcie administracyjne, podnoszenie kompetencji, integracja) 

4.5 Promocja Programu i dobrach praktyk na obszarze i poza nim, nawiązanie współpracy z instytucjami NGO itp. 

4.6 Kontynuacja badań i ewaluacja Program


» Zgłoś uwagi
CMS, internetART
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję
zamknij