BAZA EDUKACYJNA

Przedszkole

Klasy I-III

Klasy IV-VIII

Ponadpodstawowe

Dorośli

Segregacja odpadów - projekt

Materiał Edukacyjny, Autor: Stanisława Łuczak , Szkoła Podstawowa w Nowym Zamku
Poziom nauczania
 0/5
Podczas realizacji projektu uczniowie wykonują, a na zakończenie prezentują folder, plakat lub logo dotyczące segregacji odpadów.
PLIKI ZASOBU
 
( 55 KB .DOC )
MATERIAŁY MULTIMEDIALNE
SŁOWA KLUCZOWE
 • Edukacja wczesnoszkolna (I-III)
 • Edukacja wczesnoszkolna
  Podstawa programowa do 2017
  Cele ogólne:
  Wychowanie, aby dziecko w miarę swoich możliwości było przygotowane do życia w zgodzie z samym sobą, ludźmi i przyrodą
  Treści nauczania:
  Uczeń w zakresie rozumienia i poszanowania świata roślin i zwierzą wie, że należy segregować śmieci; rozumie sens stosowania opakowań ekologicznych
  W zakresie ekspresji przez sztukę uczeń podejmuje działalność twórczą, posługując się takimi środkami wyrazu plastycznego jak: kształt, barwa, faktura w kompozycji na płaszczyźnie i w przestrzeni (stosując określone materiały, narzędzia i techniki plastyczne)
  Uczeń podejmuje działania na rzecz ochrony przyrody w swoim środowisku; wie, jakie zniszczenia w przyrodzie powoduje człowiek (wypalanie łąk, zaśmiecanie lasów, nadmierny hałas, kłusownictwo ) zna wpływ przyrody nieożywionej na życie ludzi, zwierząt i roślin wpływ światła słonecznego na cykliczność życia ma Ziemi
 • Klasy (IV-VIII)
 • Godzina wychowawcza
  Podstawa programowa do 2017
  Cele ogólne:
  Treści nauczania:
  Język polski
  Podstawa programowa do 2017
  Cele ogólne:
  Tworzenie wypowiedzi.
  Uczeń rozwija umiejętność wypowiadania się w mowie i w piśmie na tematy poruszane na zajęciach, związane z poznawanymi tekstami kultury i własnymi zainteresowaniami; dba o poprawność wypowiedzi własnych, a ich formę kształtuje odpowiednio do celu wypowiedzi; wykorzystując posiadane umiejętności, rozwija swoją wiedzę o języku.
  Treści nauczania:
  świat przyrody (pogoda, rośliny i zwierzęta, krajobraz)
  Matematyka
  Podstawa programowa do 2017
  Cele ogólne:
  Modelowanie matematyczne.
  Uczeń dobiera odpowiedni model matematyczny do prostej sytuacji, stosuje poznane wzory i zależności, przetwarza tekst zadania na działania arytmetyczne i proste równania.
  Treści nauczania:
  Plastyka
  Podstawa programowa do 2017
  Cele ogólne:
  Tworzenie wypowiedzi - ekspresja przez sztukę.
  Treści nauczania:
  Uczeń korzysta z przekazów medialnych oraz stosuje ich wytwory w swojej działalności twórczej (zgodnie z elementarną wiedzą o prawach autora)
  Przyroda
  Podstawa programowa do 2017
  Cele ogólne:
  Poszanowanie przyrody.
  Uczeń zachowuje się w środowisku zgodnie z obowiązującymi zasadami; działa na rzecz ochrony przyrody i dorobku kulturowego społeczności.
  Treści nauczania:
  Uczeń proponuje działania sprzyjające środowisku przyrodniczemu;
  Uczeń uzasadnia potrzebę segregacji odpadów, wskazując na możliwość ich ponownego przetwarzania (powołując się na właściwości substancji).
  Zajęcia komputerowe
  Podstawa programowa do 2017
  Cele ogólne:
  Wykorzystywanie komputera do poszerzania wiedzy i umiejętności z różnych dziedzin, a także do rozwijania zainteresowań
  Wyszukiwanie i wykorzystywanie informacji z różnych źródeł; opracowywanie za pomocą komputera rysunków, motywów, tekstów, animacji, prezentacji multimedialnych i danych liczbowych
  Treści nauczania:
  Uczeń opracowuje i redaguje teksty (listy, ogłoszenia, zaproszenia, ulotki, wypracowania), stosując podstawowe możliwości edytora tekstu w zakresie formatowania akapitu i strony, łączy grafikę z tekstem
  Uczeń uczestniczy w pracy zespołowej, porozumiewa się z innymi osobami podczas realizacji wspólnego projektu, podejmuje decyzje w zakresie swoich zadań i uprawnień
OPINIE I KOMENTARZE  

» Zgłoś uwagi
CMS, internetART
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję
zamknij