BAZA EDUKACYJNA

Przedszkole

Klasy I-III

Klasy IV-VIII

Ponadpodstawowe

Dorośli

Water in our lives. Woda w naszym życiu.

Materiał Edukacyjny, Autor: MAGDALENA BURKIETOWICZ , Zespół Szkół w Odolanowie
Poziom nauczania
 0/5
Autorskie materiały w j. angielskim do wykorzystania podczas lekcji lub zorganizowania warsztatów, pt."Woda w naszym życiu".
PLIKI ZASOBU
 
( 468 KB .DOC )
 
( 50 KB .DOC )
 
( 1230 KB .DOC )
 
( 27 KB .DOC )
 
( 55 KB .DOC )
 
( 289 KB .DOC )
 
( 518 KB .DOC )
 
( 25 KB .DOC )
 
( 72 KB .DOC )
SŁOWA KLUCZOWE
MATERIAŁY MULTIMEDIALNE
 • Klasy (IV-VIII)
 • Język obcy nowożytny
  Podstawa programowa do 2017
  Cele ogólne:
  Przetwarzanie wypowiedzi. Uczeń zmienia formę przekazu ustnego lub pisemnego w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych.
  Reagowanie na wypowiedzi. Uczeń uczestniczy w prostej rozmowie i w typowych sytuacjach reaguje w sposób zrozumiały, adekwatnie do sytuacji komunikacyjnej, ustnie lub pisemnie, w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych.
  Znajomość środków językowych. Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiającym realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie tematów wskazanych w wymaganiach szczegółowych.
  Treści nauczania:
  Przyroda
  Podstawa programowa do 2017
  Cele ogólne:
  Obserwacje, pomiary i doświadczenia.
  Uczeń korzysta z różnych źródeł informacji (własnych obserwacji, badań, doświadczeń, tekstów, map, tabel, fotografii, filmów), wykonuje pomiary i korzysta z instrukcji (słownej, tekstowej i graficznej); dokumentuje i prezentuje wyniki obserwacji i doświadczeń; stosuje technologie informacyjno-komunikacyjne.
  Poszanowanie przyrody.
  Uczeń zachowuje się w środowisku zgodnie z obowiązującymi zasadami; działa na rzecz ochrony przyrody i dorobku kulturowego społeczności.
  Treści nauczania:
  Uczeń podaje przykłady miejsc w najbliższym otoczeniu, w których zaszły korzystne i niekorzystne zmiany pod wpływem działalności człowieka;
  Uczeń proponuje działania sprzyjające środowisku przyrodniczemu;
  Uczeń prowadzi obserwacje i proste doświadczenia wykazujące zanieczyszczenie najbliższego otoczenia (powietrza, wody, gleby);
  Uczeń wyjaśnia wpływ codziennych zachowań w domu, w szkole, w miejscu zabawy na stan środowiska;
 • Klasy gimnazjalne
 • Biologia
  Podstawa programowa do 2017
  Cele ogólne:
  Treści nauczania:
  Uczeń proponuje działania ograniczające zużycie wody i energii elektrycznej oraz wytwarzanie odpadów w gospodarstwach domowych
  Język obcy nowożytny
  Podstawa programowa do 2017
  Cele ogólne:
  Przetwarzanie wypowiedzi. Uczeń zmienia formę przekazu ustnego lub pisemnego w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych.
  Reagowanie na wypowiedzi. Uczeń uczestniczy w prostej rozmowie i w typowych sytuacjach reaguje w sposób zrozumiały, adekwatnie do sytuacji komunikacyjnej, ustnie lub pisemnie, w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych.
  Znajomość środków językowych. Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiającym realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie tematów wskazanych w wymaganiach szczegółowych.
  Treści nauczania:
  świat przyrody (np. pogoda, rośliny i zwierzęta, krajobraz)
OPINIE I KOMENTARZE  

» Zgłoś uwagi
CMS, internetART
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję
zamknij