BAZA EDUKACYJNA

Przedszkole

Klasy I-III

Klasy IV-VIII

Ponadpodstawowe

Dorośli

Seminarium "Bliżej przyrody"

Aktualności, Autor: Barbara Siedlecka , Zespół Szkół w Pawłowie
 0/5
Data: 2018-10-26
Miejscowość: Sośnie
Naukowe rozmowy o przyrodzie „Nie ma nic lepszego, niż zorganizowanie seminarium o przyrodzie, właśnie w takim miejscu jak Gmina Sośnie. Południowa Wielkopolska powinna reklamować się przyrodą” ( prof. dr hab. Dariusz J. Gwiazdowicz)

      26 października 2018 r. w Stanicy Biały Daniel w Mojej Woli odbyło się II Seminarium naukowe pt. „Bliżej przyrody” skierowane do nauczycieli przyrody i biologii oraz  pasjonatów. Jego pomysłodawcą jest absolwent i przyjaciel Szkoły Podstawowej w Cieszynie, a obecnie naukowiec światowej sławy, prof. dr hab. Dariusz J. Gwiazdowicz. Organizatorami przedsięwzięcia były Zespół Szkół w Cieszynie, Stowarzyszenie „Przyjazne Otoczenie” z Cieszyna oraz GOK i GBP w Sośniach.  Partnerami w zorganizowaniu tego spotkania były: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wlkp. oraz Urząd Gminy Sośnie.

   Jako główny cel seminarium uznano propagowanie wśród nauczycieli akademickiej wiedzy przyrodniczej, co w założeniu przyczyni się do podnoszenia poziomu edukacji przyrodniczo – leśnej. Wykłady miały podnieść świadomość nauczycieli o potrzebie profesjonalnego rozwoju, związanego ze zmianami w świecie nauki, upowszechniać wartości proekologiczne wśród dorosłych, ukazać wkład nauk przyrodniczych w budowanie wiedzy społeczeństwa o otaczającym świecie i upowszechniać rezultaty tych nauk. Stworzono warunki do wymiany doświadczeń i nawiązywania współpracy między nauczycielami oraz promowania walorów przyrodniczych Gminy Sośnie.                  Tematyka wykładów prowadzonych przez zacne grono profesorów uniwersyteckich cieszyła się dużym zainteresowaniem, o czym świadczyła obecność 53 nauczycieli z kilku powiatów Wielkopolski oraz województwa dolnośląskiego, 20 pasjonatów oraz grono zaproszonych gości. Wśród nich zaszczycili swoja obecnością Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego, pani Marzena Wodzińska, Dyrektor  CWRKDiZ w Kaliszu, pani Magdalena Sekura - Nowicka, Wójt Gminy Sośnie, pan Stanisław Budzik,  Przewodniczący Rady Gminy, pan Mirosław Ostojak, dyrektor CUW, pani Arleta Zadka,  radni Gminy Sośnie oraz  prezes Stowarzyszenia na rzecz Edukacji Ekologicznej "Dolina Baryczy", p. Zofia Pietryka.

              Wójt Gminy Sośnie, pan Stanisław Budzik powitał serdecznie gości i dokonał otwarcia seminarium. Dyrektor Zespołu Szkół w Cieszynie, p. Barbara Nowak przedstawiła prelegentów,  podziękowała współorganizatorom i partnerom za pomoc w zorganizowaniu seminarium, za życzliwość, współpracę oraz zaangażowanie. Podkreśliła, iż Seminarium naukowe to wypadkowa przyjaźni: „Przekonaliśmy się, że przyjaźń to nie tylko wspaniały prezent, lecz także ustawiczna praca, do jakiej systematycznie motywuje nas Profesor”.

O aranżowanych naukowych przygodach i ich efektach opowiedzieli  słuchaczom w telegraficznym skrócie uczniowie klasy VIII Szkoły Podstawowej w Cieszynie. Głos zabrała również Dyrektor  CWRKDiZ w Kaliszu, prezentując formę współpracy z Centrum Nauki Kopernik, jaką jest nowy projekt „Modułowe Pracownie” wspierające samodzielne uczenie się. Omówiła również zasady i korzyści z uczestnictwa w Klubie Młodego Odkrywcy.

     Pani Marzena Wodzińska, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego, pogratulowała tak cennej inicjatywy zmierzenia się z trudnym, a zarazem aktualnym tematem, zapraszając jednocześnie do współpracy w realizowaniu ważnych dla edukacji zadań.

      Następnie głos zajęli zaproszeni naukowcy. Pierwszy wykład na temat współczesnych ekspedycji naukowych wygłosił prof. dr hab. Dariusz J. Gwiazdowicz. Przedstawił historie podróży naukowych. Kiedyś było to poznawanie świata, dziś to przede wszystkim poznawanie przyczyn - „Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn”. Profesor przedstawił warunki pracy naukowców podczas ekspedycji do Australii, Japonii, Iranu, Stanów Zjednoczonych, Panguany i obszarów dziewiczych jakimi są Arktyka i Antarktyda.

       Prof. dr hab. Jean Diatta urodzony w Senegalu, a pracujący na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu, podejmując temat: „Bogactwo i zróżnicowanie przyrodnicze na polach – przypadek czy namaszczenie?” ukazał stan ziemi i przyrody, skrajne wyczerpanie składników oraz korzyści i zagrożenia wynikające z uprawy roślin GMO. Profesor wskazał wyzwania stojące przed współczesnym rolnictwem, do których zalicza się nie tylko zapewnienie żywności,  ale i troskę o przyszłość przyrody, mówiąc, że: „Wyginięcie gatunków oraz zniszczenia naturalnych siedlisk będą potrzebować milionów lat na „rekonstrukcję”. Jest to szaleństwo, którego nasi Spadkobiercy będą najmniej skłonni nas wybaczyć!”

     Dr hab. Dorota Wrońska-Pilarek, również z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, w wykładzie pt. „Las jako miejsce edukacji przyrodniczo-leśnej” ukazała ekosystemy leśne, różnorodność gatunkową Polski oraz ubożenie bioróżnorodności. Zwróciła uwagę na to, że „świadome społeczeństwo to klucz do sukcesu. Gdy coś znamy, nie boimy się tego, rozumiemy i wiemy jak postępować, jak chronić i jak zachować dla przyszłych pokoleń”.

Dr inż. Rafał Kurczewski, zastępca dyrektora Wielkopolskiego Parku Narodowego, zapoznał słuchaczy z edukacją przyrodniczo-leśną prowadzoną przez parki narodowe, tj. z bazą szkoleniową, programową i terenową (laboratorium badawcze Młodego Odkrywcy, leśne szkoły, ścieżki dydaktyczne, ścieżki zmysłów itp.), akcentując rolę świadomości ekologicznej.

    Podsumowaniem Seminarium może być stwierdzenie, że świadome korzystanie z dóbr natury oraz pokazywanie tego kierunku dzieciom oraz młodzieży jest warunkiem przetrwania przyszłych pokoleń. Organizatorzy dziękują wszystkim uczestnikom za udział w II Seminarium naukowym. Pragną również serdecznie podziękować prof. dr hab. Dariuszowi

         J. Gwiazdowiczowi za bezinteresowne zaangażowanie, zaproszenie kadry naukowej do przeprowadzenia seminarium, za edukację i promowanie Regionu Południowej Wielkopolski, jakim jest bogata przyrodniczo Gmina Sośnie.

SŁOWA KLUCZOWE
MATERIAŁY MULTIMEDIALNE
OPINIE I KOMENTARZE  

» Zgłoś uwagi
CMS, internetART
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję
zamknij