BAZA EDUKACYJNA

Przedszkole

Klasy I-III

Klasy IV-VIII

Ponadpodstawowe

Dorośli

Relacja z realizacji projektu "Razem dla KLIMATU"

Aktualności, Autor: Zofia Pietryka , Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji Ekologicznej "Dolina Baryczy"
 0/5
Data: 2018-12-31
Miejscowość: Milicz
Stowarzyszenie na rzecz Edukacji Ekologicznej „Dolina Baryczy” w okresie od 17 września do 31 grudnia 2018 r. realizowało w ramach Programu działaj Lokalnie X projekt pt. "Razem dla KLIMATU" - zacznij od siebie czyli co możemy zrobić, żeby zapobiec zmianom klimatu?, który był dofinansowany ze środków Programu „Działaj Lokalnie X” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodka Działaj Lokalnie Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” i gminę Milicz.

Stowarzyszenie na rzecz Edukacji Ekologicznej „Dolina Baryczy” w okresie od 17 września do 31 grudnia 2018 r. realizowało w ramach Programu działaj Lokalnie X projekt pt. "Razem dla KLIMATU" - zacznij od siebie czyli  co możemy zrobić, żeby zapobiec zmianom klimatu?, który był dofinansowany ze środków Programu „Działaj Lokalnie  X” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego  przez  Akademię  Rozwoju  Filantropii  w  Polsce  oraz  Ośrodka  Działaj  Lokalnie Stowarzyszenie  „Partnerstwo  dla  Doliny  Baryczy”  i gminę  Milicz.

Celem głównym projektu była integracja nauczycieli i edukatorów oraz osób zainteresowanych problematyką „klimatyczną” pracujących i działających w Dolinie Baryczy oraz zachęcenie nowych liderów,  zwiększenie ich wiedzy i umiejętności w zakresie "praktycznej" edukacji  o przyczynach oraz skutkach lokalnych i  globalnych zmian klimatu. Wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami projektu i szukanie nowych inspiracji. Włączenie do wspólnych działań partnerów tj. ośrodki edukacyjne, szkoły, organizacje oraz użytkowników Dolina Baryczy Poleca.
Hasłem przewodnim projektu było:
To ważne! RAZEM możemy sporo zrobić. Zacznijmy jednak od siebie, zadbajmy w Dolinie Baryczy o czyste środowisko, doceńmy lokalne skarby jakimi są przyroda, regionalne produkty i ludzie z entuzjazmem do działania. DZIAŁAJMY lokalnie, EDUKUJĄC globalnie!
Bezpośrednimi uczestnikami projektu byli nauczyciele i edukatorzy oraz osoby zainteresowane tematyką „klimatyczną” z placówek uczestniczących w Programie Edukacja dla Doliny Baryczy. Odbiorcami efektów projektu uczniowie szkół  i  korzystający z oferty ośrodków edukacyjnych (dzieci, młodzież, dorośli).

W ramach projektu odbyły się warsztaty szkoleniowe w ośrodkach lub szkołach, które już realizują tematykę klimatyczną. Podczas 3- godzinnych spotkań edukator Zofia Pietryka  przedstawiła obszary tematyczne powiązane z zagrożeniami związanymi ze zmianami klimatycznymi. Inspiracja były rozwiązania zaproponowane przez gospodarza zajęć. Uczestnicy mogli zapoznać się z ofertą edukacyjną ośrodków nawiązującą do tematyki  projektu. Odbyły się ćwiczenia praktyczne  dotyczące materiałów edukacyjnych i pomocy dydaktycznych w nawiązaniu do nowej podstawy programowej i tematyki klimatycznej. Poczęstunek dla uczestników został przygotowany z produktów lokalnych mających certyfikat Dolina Baryczy Poleca( jabłka i gruszki oraz soki) oraz ciasta z lokalnych cukierni.
Warsztaty odbyły się w godzinach popołudniowych zgodnie z wcześniej uzgodnionym harmonogramem tj.
13 listopada w Kreatywnym Obiekt Multifunkcyjnym w Miliczu oraz salach edukacyjnych Szkoły Podstawowej im. Astrid Lindgren w Miliczu prowadzonej przez Fundację KOM, uczestniczyli nauczyciele z SP nr 2 w Miliczu, SP w Nowym Zamku, SP w Dębnicy. Pani Izabela Brymerska poprosiła o przetestowanie propozycji edukacyjnych planowanej oferty edukacyjnej KOM dotyczącej tematyki ekologicznej. Szczegółowa fotorelacja: http://dzialaj.barycz.pl/articles/view/997

16 listopada w Zespole Pałacowo - Parkowym w Żmigrodzie, uczestniczyli nauczyciele szkół gminy Żmigród: Powidzka, Radziądza i Barkowa oraz przedstawiciele ośrodków edukacyjnych tj. Górecznika  Rodzinnego Parku Przygód i Edukacji oraz Stowarzyszenia Ekologicznego Etna. Pan Paweł Becela przedstawił ofertę ośrodka a Pani Emilia Chmura z Gospodarstwa Rolnego Kiszone Warzywa z Doliny Baryczy zaprezentowała korzyści wynikające z stosowania produktów lokalnych.
Fotorelacja: http://dzialaj.barycz.pl/articles/view/998

20 listopada odbyły się warsztaty w Szkole Podstawowej w Przygodziczkach, uczestniczyli nauczyciele  ze szkół z Przygodzic, Wysocka , Chynowej, Huty i oczywiście z Przygodziczek. Pani Renata Skorupa zaprezentowała grę edukacyjną pt. „ DOBRY KLIMAT”  a Pani Beata Kątna z Ośrodka Folwark Jeździecki Jurand w Przygodziczkach grę edukacyjną  pt  „ Kropla drąży skałę”, prace które zostały wyróżnione w  konkursie  ogłoszonym przez Partnerstwo dla Doliny Baryczy ” przy wsparciu Stowarzyszenia Ekologicznego EKO-UNIA. w ramach małych Grantów Edukacyjnych na najciekawszą pomoc edukacyjną służącą edukacji na rzecz przeciwdziałania skutkom zmiany klimatu w Dolinie Baryczy. Fotorelacja: http://dzialaj.barycz.pl/articles/view/1008

21 listopada odbyły się zajęcia w Ośrodku Edukacji Ekologicznej działający przy Centrum Edukacyjno-Turystyczno-Sportowym w Krośnicach. Tym razem udział wzięli nauczyciele z SP Bukowice oraz nauczyciele i uczniowie zainteresowani tematyką z Technikum Leśnego w Miliczu. Pani Aleksandra Wasińska zaprezentowała propozycje edukacyjne OEE w Krośnicach a uczniowie  „przetestowali” pomoce edukacyjne, które zostały zakupione  w ramach projektu „Razem dla klimatu”. Fotorelacja: http://dzialaj.barycz.pl/articles/view/1008

22 listopada zajęcia odbyły się w sali warsztatowej w Campusie Domasławice, uczestnikami byli nauczyciele, którzy reprezentowali szkoły z Twardogóry, Bukowic, Cieszyna, Pawłowa, Sośni. Panie Aleksandra Majewska i Joanna Skórzyńska z Campusa Domasławice opowiedziały o możliwościach spędzenia czasu  i różnorodnej ofercie skierowanej zarówno do uczniów jak dla całych rodzin.
Fotorelacja: http://dzialaj.barycz.pl/articles/view/1009

23 listopada odbyły się kolejne warsztaty w Stacji Ornitologicznej Uniwersytetu Wrocławskiego w Rudzie Milickiej a uczestnikami tym razem byli uczniowie ze Społecznej Szkoła Podstawowa im. Astrid Lindgren w Miliczu wraz z nauczycielem. Pani Beata Orłowska w ciekawy sposób z wykorzystaniem wielu zdjęć  i rysunków, zaprezentowała, co dzieje się na naszej planecie na skutek zmian klimatu. Zwróciła uwagę na przyczyny powstawania zanieczyszczeń powietrza a Zofia Pietryka przeprowadziła analizę  wykorzystania przez nas zasobów naszej planety w oparciu o Kalkulator dwutlenku węgla. Fotorelacja: http://dzialaj.barycz.pl/articles/view/1010

27 listopada warsztaty odbyły się w Centrum Edukacji Ekologicznej przy Powiatowym Centrum Edukacyjnym i Psychologiczno-Pedagogicznym w Miliczu, uczestniczyli nauczyciele z SP w Sułowie, Pakosławska i Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Miliczu. Pani Małgorzata Dziarko koordynator OEE w Miliczu jako inspirację do dyskusji, zaprezentowała ofertę edukacyjną ośrodka, wiele ciekawych propozycji dla dzieci i młodzieży a nawet dorosłych opartych na poznawaniu ziół i  zastosowaniu ich do zrobienia smacznych i zdrowych potraw. Fotorelacja http://dzialaj.barycz.pl/articles/view/1021

Ostatnie warsztaty odbyły się w dniu 29 listopada w Zespole Szkół w Odolanowie, udział wzięli nauczyciele  ze szkół z Świecy, Garek, Raczyc, Dębnicy,  Przygodzic, Sośni, Tarchały Wlk, Czarnegolasu Odolanowa oraz Kuźnicy Czeszyckiej, Wróblińca, Wziąchowa Wlk. Zofia Pietryka - edukatorka prowadząca zajęcia wprowadziła uczestników do tematyki klimatycznej: jaka jest różnica między pogodą a klimatem, jakie czynniki decydują o zmianach klimatu, uzasadnienie i przykłady jak możemy przeciwdziałać zmianom klimatu w codziennym życiu, zagrożenia wynikające z kurczenia zasobów surowców, wody i pożywienia. Fotorelacja: http://dzialaj.barycz.pl/articles/view/1022

Podczas warsztatów nauczyciele identyfikowali co pomaga a co przeszkadza w prowadzeniu edukacji  o zmianach klimatu, wymieniali się swoimi  doświadczeniami  jak edukować dzieci i młodzież , powstały ciekawe pomysły niejednokrotnie inspirowane wcześniejszymi propozycjami osób prezentujących oferty edukacyjne i praktyczne rozwiązania realizowane w ośrodkach i szkołach.
Była tez prowadzona ewaluacja zajęć, uczestnicy po zakończeniu zajęć wyrażali swoje zdanie na temat motywacji do dalszej pracy, potrzeby wzajemnej  inspiracji  i zasadności zajmowania się tak ważnym tematem jak nasz wpływ na zmiany klimatu.

W ramach projektu zostały zorganizowane dwa wyjazdy edukacyjno- integracyjne po Dolinie Baryczy i okolicach jako realne przykłady rozwiązań infrastrukturalnych zapobiegającym skutkom zmian klimatu połączone z degustacją  produktów lokalnych.
W dniu 28 listopada odbył się wyjazd podczas którego uczestnicy mogli poznać nowoczesne  rozwiązania związane z termomodernizacją i zastosowaniem pompy ciepła w Szkole Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Sułowie, zwiedzili z przewodnikiem P.P.H.U.” Lech Met” w Żmigrodzie- operatora systemu selektywnej zbiórki odpadów, zwiedzili  Żmigrodzki Ogród Bioróżnorodności oraz Zespół Pałacowo Parkowy w Żmigrodzie. Fotorelacja-  http://dzialaj.barycz.pl/articles/view/1023
W dniu 7 grudnia druga wycieczka pozwoliła uczestnikom  poznać Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Stawcu, nowoczesny Zakład Gospodarki Odpadami w Jarocinie oraz  zwiedzili Pałac w Dobrzycy. Fotorelacja-  http://dzialaj.barycz.pl/articles/view/1027

W sumie w  projekcie wzięło udział 172 osoby w tym w ośmiu warsztatach wzięło udział 116 osób i w dwóch wyjazdach edukacyjnych 56 osób, uczestnicy: nauczyciele , edukatorzy i uczniowie reprezentowali szkoły i ośrodki ze wszystkich ośmiu gmin regionu Dolina Baryczy.

    Podsumowanie efektów projektu , wniosków wynikających z materiałów wypracowanych przez uczestników oraz opracowanie materiałów edukacyjnych,  zamieszczone na portalu w bazie wiedzy na portalu www.edukacja.barycz.pl .
                                                                               koordynator projektu Zofia Pietryka
SŁOWA KLUCZOWE
MATERIAŁY MULTIMEDIALNE
LINKI ZEWNĘTRZNE
OPINIE I KOMENTARZE  

» Zgłoś uwagi
CMS, internetART
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję
zamknij