STREFA DZIECI

BAZA EDUKACYJNA

Przedszkole

Klasy I-III

Klasy IV-VIII

Ponadpodstawowe

Dorośli

Seminarium "Bliżej historii"

Aktualności, Autor: BARBARA SIEDLECKA , Zespół Szkół w Pawłowie
 0/5
Data: 2019-10-25
Miejscowość: Sośnie, Moja Wola,
Seminarium "Bliżej historii" odbyło się 25 października 2019 roku w Stanicy Biały Daniel w Mojej Woli.

„Bliżej historii”

   W Stanicy Biały Daniel w Mojej Woli gościliśmy wyjątkowe autorytety z polskich uniwersytetów w osobach Prof. dr hab. Kazimierza Ilskiego, Prof. UAM dr hab. Tadeusza Janickiego, Prof. UW dr hab. Artura Błażejewskiego, Prof. dr hab. Dariusza J. Gwiazdowicza. Prelegenci poprowadzili oryginalne spotkanie z historią, które miało miejsce 25 października 2019 roku, a uczestniczyło w nim ponad 100 osób: dyrektorzy szkół, nauczyciele, miłośnicy historii, uczniowie,  z województwa wielkopolskiego i dolnośląskiego.

    Na seminarium przybyli również P. Grażyna Stępniewska - wicedyrektor ODN Kalisz, współorganizator Seminarium, która reprezentowała  Członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego – P. Marzenę Wodzińską, P. Ewa Kargol- Stybaniewicz - starsza wizytator KO Delegatura kaliska, P. Andrzej Leraczyk - Radny Powiatu Ostrowskiego, P. Stanisław Budzik - Wójt Gminy Sośnie, P. Mirosław Ostojak - Przewodniczący Rady Gminy Sośnie, P. Dariusz Berek – zastępca Wójta, P. Zbigniew Kisiński, P. Mariola Śródka, P. Bronisław Krawiec, P. Michał Duszyński - radni Gminy Sośnie, P. Arleta Zadka - dyrektor CUW, P. Jerzy Sówka - Przewodniczący Klubu Historycznego im. Generała Stefana  Grota -  Roweckiego w Ostrowie Wlkp., współorganizatorzy: Dyrektor GOK i Biblioteki Publicznej w Sośniach -  P. Dorota Kurzawska oraz  Prezes Stowarzyszenia Przyjazne Otoczenie - P. Lucyna Szymańska.

   Wicedyrektor ODN w Kaliszu gratulowała głównemu organizatorowi, którym był Zespół Szkół w Cieszynie i współorganizatorom inicjatywy przygotowywania seminarium, życząc, by wiedza przekazana przez prelegentów posłużyła rozwojowi osobistemu.

    Spotkanie z nauką rozpoczął przyjaciel naszej szkoły, prof. dr hab. Dariusz Gwiazdowicz. Spotkanie nazwał świętem nauki, a rozmowę i dyskusję ważną wartością, którą należy pielęgnować. Cykl seminariów  „Bliżej świata” to jego zdaniem odpowiedź na zagrożenia płynące z cyfryzacji codziennego życia.

    Jako pierwszy prelegent wystąpił prof. dr hab. Kazimierz Ilski z wykładem „Czy możemy uczyć się demokracji od starożytnych Ateńczyków”. Profesor w bardzo elastyczny, dowcipny i ciekawy sposób przedstawił słuchaczom istotę oraz historię rozwoju demokracji w starożytnych Atenach. Stwierdził między innymi, że nie ma demokracji bez prawa i poczucia sprawiedliwości, a państwo w tym systemie reguluje porządek. Fundamentem demokracji powinna być pilność, pracowitość obywateli, wychodzenie z biedy, gdyż to jest dobre dla obywatela i dla państwa. W życiu państwowym należy kierować się bezwzględną wiernością wobec prawa, natomiast prywatnie można robić to, co dla nas najważniejsze. Demokracja ma element odpowiedzialności za państwo i społeczeństwo, rodzi poczucie wolności, umiłowania piękna.  Profesor podkreślił fakt, że demokracja nie jest nam dana na zawsze, bo może wynieść do władzy bardzo różnych ludzi. Demokracja to wspólnota celów- odpowiedzialność za przyszłość.  Profesor Ilski zakończył swoje wystąpienie sformułowaniem, że prawda jest jedna, a my często nie znamy do końca tej prawdy.

   Kolejnym prelegentem był dr hab. Artur Błażejewski -  Profesor Uniwersytetu Wrocławskiego z wykładem „Z badań nad okresem rzymskim w dorzeczu górnej Baryczy”. Przedstawił zagadnienia związane ze znaleziskami archeologicznymi w dorzeczu rzeki Barycz, a zwłaszcza na terenie Gminy Sośnie w okolicach Kociny. Odkryto tutaj  osadnictwo kultury przeworskiej, czyli  kultury archeologicznej epoki żelaza rozwijającej się między III w. p.n.e. a V w. n.e.  Archeolodzy odnaleźli w osadach relikty pieców hutniczych, w których wytapiano rudy żelaza i rudy darniowe oraz relikty pieców garncarskich, w których wytapiano ceramikę. Pojawiły się również  takie zabytki jak np. osełki, kowadełko.

   Ostatnim mówcą był dr hab. Tadeusz Janicki, Profesor Uniwersytetu Adama Mickiewicza
w Poznaniu. Przedstawił „Historię regionalną i jej rolę w kształtowaniu świadomości lokalnej”.
Doktor T. Janicki rozpoczął wykład od wyjaśnienia, że historia regionalna jest subdyscypliną historii i obejmuje zbieractwo historyczne, narrację literacką, historię regionalną - lokalną, a także jednostki terytorialno - ludnościowe i społeczności lokalne, mikrohistorię. Następnie zaprezentował źródła poznawania historii regionalnej np. miejscowe zabytki, lokalne muzea, pamiątki znajdujące się w rękach prywatnych, kroniki szkół, relacje uczestników wydarzeń historycznych, dokumenty rodzinne, genealogiczne. Podkreślił, że poszerzamy wiedzę o najbliższym otoczeniu, budujemy i wzmacniamy więzi emocjonalne z najbliższym otoczeniem. Historia regionalna  przyczynia się do podnoszenia ogólnego poziomu kultury społeczeństwa, jest narzędziem kształtowania świadomości lokalnej, postaw obywatelskiego patriotyzmu lokalnego oraz stymuluje do działań.

   Na zakończenie Dr Janicki przedstawił uczestnikom spotkania ciekawe materiały dotyczące Sośni, a mianowicie „Modernizację wsi i rolnictwa w Kraju Warty 1939-1945 na przykładzie rozbudowy drogi w Sośniach”, której autorem był Artur Greiser, przywódca Kraju Warty. Oczom zebranym ukazały się archiwalne plany, zdjęcia, rysunki, mapa Sośni i jej okolic.

   Po zakończeniu wykładów organizatorzy seminarium podziękowali prelegentom wręczając im pamiątki oraz kwiaty, a następnie wszyscy zebrani zgromadzili się do wspólnej pamiątkowej fotografii deklarując swój udział w przyszłorocznym spotkaniu naukowym.

SŁOWA KLUCZOWE
MATERIAŁY MULTIMEDIALNE
OPINIE I KOMENTARZE  

» Zgłoś uwagi
CMS, internetART
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję
zamknij