BAZA EDUKACYJNA

Przedszkole

Klasy I-III

Klasy IV-VIII

Ponadpodstawowe

Dorośli

Bioróżnorodność na terenie dolnośląskich parków krajobrazowych - wody śródlądowe

Baza Wiedzy / WIE, Autor: Cezary Tajer , Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych, Centrum Bioróżnorodności Dolina Baryczy
 0/5
Broszura o charakterze popularnonaukowym omawia typy środowiskowe wód śródlądowych na Dolnym Śląsku, ich florę i faunę oraz zagrożenia.


Na terenie Polski znajdują się 122 parki krajobrazowe, reprezentujące niemal wszystkie krainy geograficzne i obejmujące siedliska przyrodnicze o dużym znaczeniu dla polskiej i europejskiej bioróżnorodności.
Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych jako jednostka organizacyjna powstał w 1999 roku i administruje 12 parkami krajobrazowymi na terenie województwa dolnośląskiego. Te cenne obszary są chronione pod względem wartości przyrodniczych,
historycznych i kulturowych oraz walorów krajobrazowych. Wymienione wartości i walory podkreślają ich wyjątkowość i sprawiają, że należy o nie szczególnie dbać.
Zróżnicowanie terenu i bogactwo przyrodnicze województwa dolnośląskiego objęte ochroną w formie parków krajobrazowych świadczy o bardzo dużej różnorodności biologicznej. Zadaniem DZPK jest ochrona, zachowanie i popularyzacja wiedzy na temat ich najcenniejszych wartości w warunkach zrównoważonego rozwoju.
W związku z powyższym dla obszarów parków krajobrazowych tworzone są plany ochrony, które określają szczegółowe cele ochrony i wyznaczają kierunki rozwoju w zgodzie z przyrodą.
Przekształcenia środowiska na niektórych obszarach tak znaczne, że uniemożliwiają przetrwanie wielu gatunków oraz ich siedlisk. Dlatego też ważnym zadaniem jest ochrona bioróżnorodności oraz prowadzenie z tego zakresu szerokiej
edukacji ekologicznej.
Położenie parków krajobrazowych w części nizinnej, wyżynnej i górskiej Dolnego Śląska daje możliwość przeglądu wszystkich typowych dla tej części Polski środowisk wodnych, a także omówienia ich znaczenia jako ostoi bioróżnorodności.
Niniejsza, siódma część opracowania z serii Bioróżnorodność na terenach parków krajobrazowych prezentuje bogactwo i zróżnicowanie ekosystemów wodnych (wody powierzchniowe) oraz wskazuje ich najistotniejsze zagrożenia.
PLIKI ZASOBU
SŁOWA KLUCZOWE
MATERIAŁY MULTIMEDIALNE
LICENCJA
Materiały w tym zasobie udostępnione zostają na licencji:
Uznanie Autorstwa (ang.Attribution (BY))
zezwala się na kopiowanie, dystrybucję, wyświetlanie i użytkowanie dzieła i wszelkich jego pochodnych pod warunkiem umieszczenia informacji o twórcy.
Użycie Niekomercyjne (ang.Noncommercial (NC))
zezwala się na kopiowanie, dystrybucję, wyświetlanie i użytkowanie dzieła i wszelkich jego pochodnych tylko w celach niekomercyjnych.
Bez Utworów Zależnych (ang. No Derivative Works (ND))
zezwala się na kopiowanie, dystrybucję, wyświetlanie tylko dokładnych (dosłownych) kopii dzieła, niedozwolone jest jego zmienianie i tworzenie na jego bazie pochodnych.
Na Tych Samych Warunkach (ang.ShareAlike (SA))
zezwala się na kopiowanie, dystrybucję, wyświetlanie i użytkowanie pochodnych dzieł, pod warunkiem że będą one opublikowane na takiej samej licencji.
Inna licencja
uzgodniona na indywidualnych warunkach z administratorem serwisu. Należy się skontaktować z administratorem e-mail: edukacja@nasza.barycz.pl
PODKATEGORIE
Przyroda
  1. Rośliny
  2. Zwierzęta
Krajobrazy DB
  5. Staw
Gospodarka rybacka

OPINIE I KOMENTARZE  

» Zgłoś uwagi
CMS, internetART
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję
zamknij