BAZA EDUKACYJNA

Przedszkole

Klasy I-III

Klasy IV-VIII

Ponadpodstawowe

Dorośli

Zwiedzanie Zespołu pałacowo-parkowego w Goszczu - oferta dla grup zorganizowanych (przedszkola, szkoły podstawowe i średnie)

Oferta Ośrodków, Autor: Anna Rydzyk , Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. Władysława Stanisława Reymonta w Twardogórze
Poziom nauczania
 0/5
Miejsce realizacji zajęć: w sali, w terenie

Oferty zwiedzania Zespołu pałacowo-parkowego w Goszczu z przewodnikiem przeznaczona dla dwóch grup wiekowych: 1. przedszkole i klasy I-III szkoły (młodsi) 2. klasy IV-VIII szkoły podstawowej i szkoła średnia (starsi). Oferta zachowuje lokalny potencjał historyczny: zabytki, fakty i przekazy historyczne, tradycyjną architekturę.
czas trwania ilość osób koszt dostępność
2 godz. od 20 do 50 osób 20 zł/osoba stałe
DODATKOWA OFERTA
Spacer po Zespole pałacowo-parkowym w Goszczu dla grup młodszych i starszych połączony z zajęciami edukacyjnymi:
1. młodsi - przekaz ciekawostek historycznych i architektonicznych; aktywne, zadaniowe zwiedzanie pałacu; zajęcia z prostą kartą pracy – rzut pałacu (oznaczanie nalepkami kilku wskazanych miejsc).
2. starsi - przekaz ciekawostek historycznych i architektonicznych; aktywne, zadaniowe zwiedzanie pałacu; zajęcia z kartą pracy – rzut pałacu (oznaczanie nalepkami wskazanych miejsc).
Dla obu grup - zajęcia z pomocami edukacyjnymi z programu Edukacja dla Doliny Baryczy.
Oferta grilla lub cateringu - do uzgodnienia dla poszczególnych grup - dodatkowo płatna.
W razie braku pogody - zajęcia przekładane na inny termin (ze względu na brak zadaszenia ruiny i przewidywany w ofercie spacer po zespole).
Ceny obowiązują do lutego 2024.
MATERIAŁY MULTIMEDIALNE
SŁOWA KLUCZOWE
 • Przedszkole
 • Wychowanie przedszkolne
  Podstawa programowa
  Cele ogólne:
  Tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki.
  Treści nauczania:
  Dziecko przygotowane do podjęcia nauki w szkole wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą komunikatów pozawerbalnych: tańca, intencjonalnego ruchu, gestów, impresji plastycznych, technicznych, teatralnych, mimicznych, konstrukcji i modeli z tworzyw i materiału naturalnego.
 • Edukacja wczesnoszkolna (I-III)
 • Edukacja wczesnoszkolna
  Podstawa programowa
  Cele ogólne:
  W zakresie poznawczego obszaru rozwoju. Uczeń osiąga umiejętność rozumienia legend, faktów historycznych, tradycji, elementów kultury materialnej i duchowej oraz pojęć i symboli z nimi związanych, takich jak: rodzina, dom, naród, ojczyzna, kraj.
  Treści nauczania:
  Uczeń określa położenie i warunki naturalne swojej miejscowości oraz okolicy, opisuje charakterystyczne formy terenu, składniki przyrody, charakterystyczne miejsca, np. miejsca pamięci narodowej, najważniejsze zakłady pracy, w tym ważniejsze przedsiębiorstwa produkcyjne i usługowe, interesujące zabytki, pomniki, tereny rekreacyjne, parki krajobrazowe, parki narodowe
 • Klasy (IV-VI)
 • Historia
  Podstawa programowa
  Cele ogólne:
  Chronologia historyczna. Umieszczanie procesów, zjawisk i faktów historycznych w czasie oraz porządkowanie ich i ustalanie związków przyczynowo- skutkowych.
  Treści nauczania:
  Uczeń poznaje historię i tradycje swojej okolicy i ludzi dla niej szczególnie zasłużonych; zna lokalne zabytki i opisuje ich dzieje.
 • Klasy (VII-VIII)
 • Historia
  Podstawa programowa
  Cele ogólne:
  Chronologia historyczna. Umieszczanie procesów, zjawisk i faktów historycznych w czasie oraz porządkowanie ich i ustalanie związków przyczynowo- skutkowych.
  Treści nauczania:
  Uczeń poznaje historię i tradycje swojej okolicy i ludzi dla niej szczególnie zasłużonych; zna lokalne zabytki i opisuje ich dzieje.
 • Szkoła średnia
 • Historia
  Podstawa programowa
  Cele ogólne:
  Chronologia historyczna
  Uczeń porządkuje i synchronizuje wydarzenia z historii powszechnej oraz dziejów ojczystych; dostrzega zmienność i dynamikę wydarzeń w dziejach, a także ciągłość procesów historycznych.
  Treści nauczania:
  Uczeń analizuje zmiany terytorialne, straty ludnościowe, kulturowe i materialne Polski będące następstwem II wojny światowej.
OPINIE I KOMENTARZE  

» Zgłoś uwagi
CMS, internetART
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję
zamknij