STREFA DZIECI

BAZA EDUKACYJNA

Przedszkole

Klasy I-III

Klasy IV-VIII

Ponadpodstawowe

Dorośli

Dlaczego drzewa dziuplaste są ważne dla nietoperzy?

Oferta Ośrodków, Autor: Joanna Furmankiewicz , Stacja Ornitologiczna Uniwersytetu Wrocławskiego
Poziom nauczania
 0/5
Miejsce realizacji zajęć: w sali, w terenie

Drzewa pełnią ważną rolę w życiu nietoperzy, bo dla wielu gatunków tych zwierząt są domem. Niektóre gatunki tworzą społeczności typu rozpad-fuzja (ang. fission-fusion), w których członkowie kolonii rozrodczych jednocześnie użytkują wiele dziupli, regularnie je zmieniając, ze względów higienicznych, bezpieczeństwa i socjalnych. Danej grupie nietoperzy potrzebna jest więc duża pula dziupli, a jak pokazują badania, jest to towar deficytowy i znikający w szybkim tempie. Ochrona dziuplastych drzew ma więc ogromne znaczenie dla zachowania populacji leśnych zwierząt, które chronią nas przed owadami uważanymi za uciążliwe dla człowieka. Oferta oparta jest na przyrodniczym potencjale obszaru. Dotyczy chronionych gatunków zwierząt (nietoperzy) i ochrony ich siedlisk, którymi są liczne w dolinie, stare, dziuplaste drzewa.
czas trwania ilość osób koszt dostępność
2-4 godzin lekcyjnych godz. od 1 do 15 osób 240 zł/grupa sezonowe:
kwiecień-maj, wrzesień-listopad,
SŁOWA KLUCZOWE
DODATKOWA OFERTA
sprzęt do obserwacji i detektory do słuchania głosów nietoperzy, komputery do analizy głosów, pokazowe sztuczne schronienia dla nietoperzy
MATERIAŁY MULTIMEDIALNE
RAPORTY POGŁĘBIONEJ OPINII
Lp. Data odbycia zajęć Nazwa szkoły Imię i nazwisko nauczyciela Przedmiot Przedmiot nauczania  
1 10 listopad 2023r. Technikum Leśne w Miliczu im. prof. Władysława Jedlińskiego Jolanta Cwenar wychowawca internatu Średnia szkoła Więcej
Ruda Milicka 12
56-300 Milicz Ruda Milicka
KONTAKT
 • Szkoła średnia
 • Biologia
  Podstawa programowa
  Cele ogólne:
  Postawa wobec przyrody i środowiska.
  Uczeń rozumie znaczenie i konieczność ochrony przyrody; prezentuje postawę szacunku wobec siebie i wszystkich istot żywych; opisuje postawę i zachowanie człowieka odpowiedzialnie korzystającego z dóbr przyrody.
  Rozumowanie i argumentacja.
  Uczeń interpretuje informacje i wyjaśnia zależności przyczynowo-skutkowe między faktami, formułuje wnioski, ocenia i wyraża opinie na temat omawianych zagadnień współczesnej biologii, zagadnień ekologicznych i środowiskowych.
  Zakres rozszerzony
  Treści nauczania:
  Uczeń opisuje różnorodność biologiczną na poziomie genetycznym, gatunkowym i ekosystemowym; wskazuje przyczyny spadku różnorodności genetycznej, wymierania gatunków, zanikania siedlisk i ekosystemów
  Uczeń przedstawia podstawowe motywy ochrony przyrody (egzystencjalne, ekonomiczne, etyczne i estetyczne)
  Uczeń przedstawia różnicę między ochroną bierną a czynną, przedstawia prawne formy ochrony przyrody w Polsce oraz podaje przykłady roślin i zwierząt objętych ochroną gatunkową
  Przedmioty uzupełniające - zajęcia artystyczne, historia i społeczeństwo, ekonomia w praktyce, przyroda
  Podstawa programowa
  Cele ogólne:
  Przyroda
  Treści nauczania:
 • Oferta dla dorosłych
OPINIE I KOMENTARZE  

» Zgłoś uwagi
CMS, internetART
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję
zamknij