BAZA EDUKACYJNA

Przedszkole

Klasy I-III

Klasy IV-VIII

Ponadpodstawowe

Dorośli

Powstanie systemowy program „Edukacja dla Doliny Baryczy”

Aktualności, Autor: Anna Urbańczyk
 0/5
Data: 2014-01-15
Miejscowość: Milicz
Z inicjatywy Stowarzyszenia zostanie stworzony kompleksowy system współpracy edukacji regionalnej i przyrodniczej. Program ma zebrać i usystematyzować bogatą wiedzę i materiały jakie już posiadają nauczyciele i edukatorzy. Skorzystać z doświadczeń i potencjału w tworzeniu nowych pomysłów oraz zainicjować współpracę środowisk szkolnych, ośrodków pozaszkolnych całego obszaru.

Powstanie systemowy program  „Edukacja dla Doliny Baryczy”


Z inicjatywy Stowarzyszenia zostanie stworzony kompleksowy system współpracy edukacji regionalnej i przyrodniczej. 

Program  ma zebrać i usystematyzować bogatą wiedzę i materiały  jakie już posiadają nauczyciele i edukatorzy. Skorzystać z doświadczeń i potencjału w tworzeniu nowych pomysłów oraz zainicjować współpracę środowisk szkolnych, ośrodków pozaszkolnych całego obszaru. 

To pierwszy  program edukacyjny w Polsce prowadzony w skali całego regionu.

Efekt końcowy to narzędzia edukacyjne (elektroniczne ale i te materialne), dzięki którym będzie można w sposób atrakcyjny opowiedzieć o Dolinie Baryczy na każdej  lekcji, zaczynając od  przyrody, polskiego, historii… a kończąc na fizyce, chemii, języku obcym. Wykorzystają go przede wszystkim nauczyciele, uczniowie ale również mieszkańcy oraz turyści.Nie mniej ważne w programie jest budowanie tożsamości lokalnej, tak aby w przyszłości młodzi ludzie identyfikowali się z regionem, chcieli tworzyć w nim swoją przyszłość.

14 stycznia odbyła się konferencja inaugurująca wydarzenie. Omówione zostały założenia programu, dobre przykłady istniejącej już edukacji w szkołach  ale i najbliższe plany rozwoju oferty w ośrodkach pozaszkolnych.  W najbliższym czasie odbędą  się spotkania organizacyjne zainteresowanych szkół i ośrodków. Dla najbardziej zaangażowanych nauczycieli i edukatorów planowane są wyjazdy studyjne krajowe i zagraniczne.

Celem PROGRAMU jest opracowanie systemowych narzędzi planowania, wsparcia i prowadzenia spójnej edukacji regionalnej i przyrodniczej (szkolnej i pozaszkolnej) z wykorzystaniem infrastruktury edukacyjnej i turystycznej służącej ochronie i zachowaniu specyfiki obszaru.

Zadania w ramach projektu:

  1. Aktywizacja i sieciowanie liderów edukacji regionalnej i przyrodniczej  z obszaru na rzecz opracowania PROGRAMU w ramach wszystkich szczebli edukacji.
  2. Współpraca i sieciowanie pozaszkolnych ośrodków  edukacji regionalnej i przyrodniczej obszaru na rzecz opracowania PROGRAMU oraz spójnej oferty.
  3. Wsparcie integracji i promocja dobrych praktyk z obszaru z kraju i terenu UE w zakresie realizacji działań edukacyjnych na obszarach cennych przyrodniczo i kulturowo (spotkania, warsztaty, wyjazdy studyjne)
  4. Opracowanie i upowszechnienie  nowoczesnych  interaktywnych narzędzi edukacyjnych  tj: podręczniki, scenariusze, portal, e- lerning, aplikacje,  gry, mapy , publikacje itp.
  5. Wsparcie podmiotów uczestniczący w PROGRAMIE w zakresie wyposażenia niezbędnego do realizacji treści i wykorzystania narzędzi edukacyjnych.
  6. Wsparcie powstania infrastruktury  niezbędnej do realizacji treści PROGRAMU obejmującego  np.  istniejące lub planowane ścieżki  czy  obiekty.
  7.  Planowanie i wdrożenie( pilotaż) PROGRAMU w ramach edukacji  szkolnej oraz  pozaszkolnej (współpraca i specjalizacja ośrodków)
  8.   Opracowanie narzędzi  ilościowego  i jakościowy monitoringu oraz ewaluacja PROGRAMU.

Bezpośredni uczestnicy i odbiorcy PROGRAMU

Ośrodki szkolne wszystkich szczebli:

Przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły średnie, ośrodki specjalne, organizacje seniorów

Ośrodki pozaszkolne:

       Ośrodki edukacji pozaszkolnej i wypoczynku funkcjonujące jako jednostki organizacyjne j.s.t

       Leśne Kompleksy Promocyjne przy Nadleśnictwach

       Organizacje pozarządowe prowadzące stałą ofertę edukacyjną lub projektową o cyklicznym charakterze

       Podmioty gospodarcze

·  

Korzyści z PROGRAMU dla obszaru:

Zaangażowanie środowisk szkolnych i ośrodków pozaszkolnych z całego regionu Doliny Baryczy w budowę PROGRAMU (trwała współpraca i wymiana doświadczeń)

Kształtowanie w młodym pokoleniu  tożsamości lokalnej, większa identyfikacja z regionem

Realizacja nowoczesnych narzędzi edukacyjnych wykorzystanych na obszarze ale i poza nim

Uzupełnienie infrastruktury edukacyjnej i doposażenie wokół szkół i ośrodków pozaszkolnych w sprzęt, pomoce i materiały dydaktyczne służące do realizacji treści PROGRAMU

Systemowe powiązanie treści edukacyjnych z infrastrukturą edukacyjną i turystyczną Doliny Baryczy

Zbudowanie spójnej oferty ośrodków pozaszkolnych i dopasowanie do wymogów programów szkolnych

Promocja regionu

Budowanie postaw obywatelskich

·   

· 

·      Partnerzy PROGRAMU       

Samorządy gminne i powiatowe z obszaru Doliny Baryczy (gminy: Cieszków, Krośnice, Milicz, Odolanów Przygodzice Sośnie, Twardogóra, Żmigród i Powiat Milicki)

Dolnośląski Kurator Oświaty

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu

Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych 

Uniwersytet Wrocławski / Stacja Ornitologiczna

Samorząd Województwa Dolnośląskiego

SŁOWA KLUCZOWE
MATERIAŁY MULTIMEDIALNE
OPINIE I KOMENTARZE  

» Zgłoś uwagi
CMS, internetART
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję
zamknij