STREFA DZIECI

BAZA EDUKACYJNA

Przedszkole

Klasy I-III

Klasy IV-VIII

Ponadpodstawowe

Dorośli

Razem dla Doliny Baryczy – Program Edukacji Regionalnej i Przyrodniczej

Aktualności, Autor: Anna Urbańczyk
 0/5
Data: 2014-04-29
Miejscowość: Milicz
Edukacja dla Doliny Baryczy to program Edukacji Regionalnej i Przyrodniczej, który zakłada wprowadzenie do szkół systemowego nauczania o naszym regionie -obejmującym 8 gmin: Milicz, Krośnice, Cieszków, Twardogóra, Żmigród, Odolanów, Przygodzice, Sośnie.

Edukacja dla Doliny Baryczy to program Edukacji Regionalnej i Przyrodniczej, który zakłada wprowadzenie do szkół systemowego nauczania o naszym regionie -obejmującym 8 gmin: Milicz, Krośnice, Cieszków, Twardogóra, Żmigród, Odolanów, Przygodzice, Sośnie. 
Celem PROGRAMU jest opracowanie systemowych narzędzi planowania, wsparcia i prowadzenia spójnej edukacji regionalnej i przyrodniczej (szkolnej i pozaszkolnej) z wykorzystaniem infrastruktury edukacyjnej i turystycznej służącej ochronie i zachowaniu specyfiki obszaru. Efektem programu jest budowanie tożsamości lokalnej, tak aby w przyszłości młodzi ludzie identyfikowali się z regionem, chcieli tworzyć w nim swoją przyszłość. 
W pierwszym kwartale tego roku w ramach programu, odbywała się rekrutacja szkół i ośrodków edukacji pozaszkolnej oraz spotkania robocze z nauczycielami i ośrodkami.
Siła rażenia jest ogromna - ponad 40 szkół (25 z Dolnego Śląska i 21 z Wielkopolski) oraz ponad 20 podmiotów pozaszkolnych  prowadzących zajęcia edukacyjne zgłosiły się do Programu Edukacji Regionalnej  i Przyrodniczej. W poszczególnych gminach bierze udział następująca liczba szkół:  Milicz – 12, Cieszków – 2, Krośnice – 3, Twardogóra – 3, Żmigród – 5, Odolanów – 10, Przygodzice – 6, Sośnie – 5. Ponieważ większość jednostek to Zespoły Szkół, prawdziwą moc partnerów oddadzą cyfry liczone z każdego poziomu nauczania i tak,  do opracowywania programu zadeklarowały udział placówki  z  poszczególnych poziomów nauczania: 10 przedszkoli, 25  z klas I-III; 28  z klas IV-VI, a z gimnazjum i ponadgimnazjalnych - 21.

Bardzo nas cieszy tak duże zainteresowanie wspólnie opracowanym Programem – mówi Inga Demianiuk – Ozga- prezes Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”.  To świadczy o tym, że pomysł trafił w potrzebę systemowego podejścia do edukacji regionalnej i przyrodniczej, a nauczyciele są otwarci na wymianę doświadczeń i  wykorzystywaniem pomocy naukowych w tym zakresie. Licznie powstające ośrodki chcą współpracować i uczyć się od siebie nawzajem oraz dotrzeć ze swoją ofertą do szkół.

Zbieranie widomości o tym, co realizują szkoły i ośrodki zaczęło się od wypełnienia ankiety diagnozującej. Znalazły się w niej pytania o potrzebę stworzenia programu oraz inwentaryzację tego co realizują szkoły, jakie są ich potrzeby sprzętowe oraz stan wyposażenia w pomoce dydaktyczne.  
Z ankiet wynika, że wszyscy uczestnicy uznali program za potrzebny, a 90% za bardzo potrzebny.  Większość partnerów programu chciałoby się zaopatrzyć w lornetki, mikroskopy, lunety, zestawy eko-badaczy. W placówkach brakuje pomocy dydaktycznych, niektóre  nie posiadają nawet map obszaru. Nauczyciele uznali, że największą barierą w korzystaniu z oferty ośrodków są koszty dojazdów. Okazuje się też, że nie wszystkie lokalne ośrodki i proponowane w nich zajęcia są znane szkołom.

Na spotkaniach  odbywających się w dniach 3 marca, 5 -14 oraz 24 do 27 marca wypracowywano wstępną listę potrzebnych pomocy dydaktycznych. Zostały one podzielone zgodnie z poziomem nauczania i podstawą programową. Jest to tym cenniejsze, że nauczyciele będą mieli gotowe narzędzia do pracy z uczniami, spełniające cele edukacyjne.
Mimo, że nauczyciele i przedstawiciele  ośrodków  pozaszkolnych podkreślali brak pomocy naukowych dotyczących regionu Doliny Baryczy – to  jednak wiele interesujących konkursów, wycieczek, warsztatów, odbywa się dzięki zaangażowaniu pedagogów i edukatorów. Dzieci mogą oglądać transmisję internetową z gniazda bociana białego w Przygodzicach, angażują się w akcje żaba, robią wywiady z ciekawymi ludźmi, ćwiczą w terenie pojęcia geograficzne, matematyczne.
Na spotkaniach padły interesujące propozycje pomocy dydaktycznych, nauczyciele dzielili się swoją wiedzą – mówi Zofia Pietryka koordynator ds. szkolnych i dodaje - To były bardzo twórcze spotkania. Stanowią doskonałą podstawę do dalszych prac w projekcie i opracowaniu materiałów, które będą umieszczone na portalu.
Wszystkie te aktywności oraz wypracowane narzędzia edukacyjne będą zgromadzone na stronie internetowej programu. 
Portal edukacyjny jest bardzo istotnym elementem programu. W trakcie spotkań zauważyliśmy, że nauczyciele nie wiedzą jakie zadania realizują  inne szkoły, nie znają oferty wszystkich ośrodków pozaszkolnych, a dzięki portalowi  będą mieć łatwy dostęp do narzędzi edukacyjnych  i co najważniejsze, będą mogli samodzielnie zamieszczać swoje materiały dydaktyczne– podkreśla Anna Urbańczyk specjalista ds. informacji i promocji. 
Wszystkich chętnych do udostępniania materiałów (z poszanowaniem praw autorskich), które dotyczą edukacji regionalnej i przyrodniczej zapraszamy do odwiedzenia  strony www.nasza.barycz.pl  (do pobrania udostępniono formularz dotyczących gromadzenia materiałów edukacyjnych).
Najbliższe plany to dalsza praca nad kształtem i merytoryką pomocy dydaktycznych, zbieraniem zasobów informacyjnych do portalu oraz zagraniczne i krajowe wyjazdy studyjne służące wymianie doświadczeń i podpatrywaniu różnych form kształcenia przyrodniczego i regionalnego.
Edukacja dla Doliny Baryczy  to wielkie wyzwanie. To pierwsze tego typu rozwiązanie w Polsce.  Nie tylko uczniowie ale każdy z mieszkańców, turystów będzie mógł zbierać owoce tego programu. Dzięki tej idei dorastająca młodzież stanie się ambasadorem Doliny Baryczy.

PLIKI ZASOBU
MATERIAŁY MULTIMEDIALNE
OPINIE I KOMENTARZE  

» Zgłoś uwagi
CMS, internetART
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję
zamknij