STREFA DZIECI

BAZA EDUKACYJNA

Przedszkole

Klasy I-III

Klasy IV-VIII

Ponadpodstawowe

Dorośli

Kampanie społeczne o tematyce ekologicznej - narzędzie zmiany społecznej

Materiał Edukacyjny, Autor: Zespół edukacyjny FER , Fundacja EkoRozwoju
Poziom nauczania
 0/5
Celem zajęć jest przedstawienie i/lub poszerzenie wiedzy uczniów o kampaniach społecznych na przykładzie działań ekologicznych. Fot.: kristian sekulic, fotolia.com
PLIKI ZASOBU
MATERIAŁY MULTIMEDIALNE
SŁOWA KLUCZOWE
 • Klasy ponadpodstawowe
 • Geografia
  Podstawa programowa do 2017
  Cele ogólne:
  Formułowanie i weryfikowanie hipotez dotyczących problemów współczesnego świata.
  Rozumienie relacji człowiek-przyroda-społeczeństwo w skali globalnej i regionalnej
  Treści nauczania:
  Uczeń formułuje problemy wynikające z eksploatowania zasobów odnawialnych i nieodnawialnych; potrafi przewidzieć przyrodnicze i pozaprzyrodnicze przyczyny i skutki zakłóceń równowagi ekologicznej;
  Wiedza o społeczeństwie
  Podstawa programowa do 2017
  Cele ogólne:
  Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów. Uczeń rozpoznaje prawne aspekty codziennych problemów życiowych i szuka ich rozwiązania.
  Współdziałanie w sprawach publicznych. Uczeń współpracuje z innymi - planuje, dzieli się zadaniami i wywiązuje się z nich; sprawnie korzysta z. procedur i możliwości, jakie stwarzają obywatelom instytucje życia publicznego; zna i stosuje zasady samoorganizacji i samopomocy.
  Wykorzystanie i tworzenie informacji. Uczeń znajduje i wykorzystuje informacje na temat sposobu, w jaki prawo reguluje życie obywateli; wyraża własne zdanie w wybranych sprawach na różnych forach publicznych i uzasadnia je; jest otwarty na odmienne poglądy; gromadzi i wykorzystuje informacje potrzebne do zaplanowania dalszej nauki i kariery zawodowej.
  Treści nauczania:
  Uczeń charakteryzuje wybrane zbiorowości, społeczności, wspólnoty, społeczeństwa, ze względu na obowiązujące w nich reguły i więzi;
  Uczeń podaje przykłady norm i instytucji społecznych; charakteryzuje ich funkcje w życiu społecznym;
OPINIE I KOMENTARZE  

» Zgłoś uwagi
CMS, internetART
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję
zamknij