BAZA EDUKACYJNA

Przedszkole

Klasy I-III

Klasy IV-VIII

Ponadpodstawowe

Dorośli

Raport pogłębionej opinii
Data odbycia zajęć: 15 czerwiec 2022r.
Nazwa ośrodka, w którym odbyły się zajęcia: Ośrodek Edukacji Ekologicznej działający przy Centrum Edukacyjno-Turystyczno-Sportowym w Krośnicach
Tytuł zajęć: Dolina Baryczy Trip
Nazwa szkoły, która wzięła udział w zajęciach: Szkoła Podstawowa we Wróblińcu
Imię i nazwisko nauczyciela: Dorota Piec
Przedmiot nauczany przez nauczyciela: biologia, geografia, EDB
Ilość osób w grupie: 18

Co zachęciło Państwa do skorzystania z oferty zajęć?
(Proszę wybrać maksymalnie 2 opcje)
• atrakcje
Prosimy o uzasadnienie oceny wskazanej w formularzu monitoringu dotyczącej pytania o lokalny potencjał: historyczny - oferta bazuje na przekazach historycznych, legendach realizowana jest w zabytkowych, muzealnych obiektach
Wskazana przez Panią /na ocena w 6 stopniowej skali to 6, napisz dlaczego?
Odniesienie do historii powstania stawów w naszym regionie.
Prosimy o uzasadnienie oceny wskazanej w formularzu monitoringu dotyczącej pytania o lokalny potencjał: przyrodniczy - oferta bazuje na ścieżkach przyrodniczych, przyczynia się do poznawania i zachowywania bogactwa przyrodniczego
Wskazana przez Panią /na ocena w 6 stopniowej skali to 6, napisz dlaczego?
Ciekawe zajęcia na ścieżce przyrodniczej z wykorzystaniem lornetek.
Prosimy o uzasadnienie oceny wskazanej w formularzu monitoringu dotyczącej pytania o lokalny potencjał: gospodarczy - oferta przybliża i zachęca do poznania specyfiki działalności gospodarczej zachowującej specyfikę obszaru – rolnictwo, rzemiosło, rybactwo , leśnictwo
Wskazana przez Panią /na ocena w 6 stopniowej skali to 6, napisz dlaczego?
Omówienie gospodarki rybnej regionu, cyklu hodowli karpia
Prosimy o uzasadnienie oceny wskazanej w formularzu monitoringu dotyczącej pytania o przeciwdziałanie zmianom klimatu: gospodarka wodna - jakość wody, kanalizacja, zużycie – oszczędzanie wody, gospodarka ściekami
Wskazana ocena w 6 stopniowej skali to 5, napisz dlaczego?
Omówienie znaczenia wody dla przyrody i gospodarki regionu.
W jakim stopniu zdobytą (przez uczniów) na zajęciach wiedzę lub jakie kompetencję wykorzysta Pan/i na swoim przedmiocie. I jaki to przedmiot?
słabo1  2  3  4  5  6  bardzo dobrze

Jaki przedmiot /Uwagi:

biologia, geografia
Czy udział w zajęciach wymagał wcześniejszego przygotowania uczniów?
• NIE
Najbardziej z zajęć – polecam:
• atrakcyjność zajęć
Czy metoda, forma prowadzenia zajęć zainspirowała Państwa do prowadzenia własnych zajęć w szkole?
• TAK
Co mnie najbardziej zainspirowało? metoda prowadzenia zajęć terenowych
Jakie Pani/a zdaniem są bezpośrednie efekty zajęć:
• rozszerzono wiedzę
Polecam z prowadzenia zajęć:
• komunikatywność edukatora
Polecam zajęcia ze względu na:
• dobrze przygotowane miejsce (np. sala, wiata, ścieżka, itp.)
Czy planujecie Państwo ze względu na przekazywane treści zachęcać do udziału w zajęciach innych nauczycieli?
• TAK

W jakim zakresie? ornitologicznym

Nauczycielem jakiego przedmiotu polecalibyście udział w zajęciach: biologia , geografia

CMS, internetART
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję
zamknij