BAZA EDUKACYJNA

Przedszkole

Klasy I-III

Klasy IV-VIII

Ponadpodstawowe

Dorośli

Raport pogłębionej opinii
Data odbycia zajęć: 11 październik 2019r.
Nazwa ośrodka, w którym odbyły się zajęcia: Edukacja w Folwarku Jurand Agnieszka Kątna-Dolata
Tytuł zajęć: Ptaki wokół nas
Nazwa szkoły, która wzięła udział w zajęciach: Zespół Szkół w Odolanowie
Imię i nazwisko nauczyciela: Arleta Nowak
Przedmiot nauczany przez nauczyciela: edukacja wczesnoszkolna
Ilość osób w grupie: 41

Co zachęciło Państwa do skorzystania z oferty zajęć?
(Proszę wybrać maksymalnie 2 opcje)
• realizowany temat
Prosimy o uzasadnienie oceny wskazanej w formularzu monitoringu dotyczącej pytania o lokalny potencjał: przyrodniczy - oferta bazuje na ścieżkach przyrodniczych, przyczynia się do poznawania i zachowywania bogactwa przyrodniczego
Wskazana przez Panią /na ocena w 6 stopniowej skali to 5, napisz dlaczego?
Dzieci mają możliwość bezpośredniego kontaktu z przyrodą.
Prosimy o uzasadnienie oceny wskazanej w formularzu monitoringu dotyczącej pytania o lokalny potencjał: gospodarczy - oferta przybliża i zachęca do poznania specyfiki działalności gospodarczej zachowującej specyfikę obszaru – rolnictwo, rzemiosło, rybactwo , leśnictwo
Wskazana przez Panią /na ocena w 6 stopniowej skali to 5, napisz dlaczego?
Dzieci zapoznały się z zagrożeniem , jakim dla drzew są korniki. Niestety " chore" drzewa należy wyciąć, aby nie zarazić reszt lasu.
Prosimy o uzasadnienie oceny wskazanej w formularzu monitoringu dotyczącej pytania o przeciwdziałanie zmianom klimatu: gospodarka odpadami – segregacja odpadów, odpowiedzialne zakupy (opakowania)
Wskazana ocena w 6 stopniowej skali to 5, napisz dlaczego?
W czasie wycieczki do lasu dzieci zbierały śmieci i zaraz je segregowały. Materiały z których robiły karmniki były biodegradowalne.
Prosimy o uzasadnienie oceny wskazanej w formularzu monitoringu dotyczącej pytania o przeciwdziałanie zmianom klimatu: świadome zakupy – krótki łańcuch dostaw, wsparcie lokalnej przedsiębiorczości, fair trade a zanieczyszczenie środowiska
Wskazana ocena w 6 stopniowej skali to 5, napisz dlaczego?
W jakim stopniu zdobytą (przez uczniów) na zajęciach wiedzę lub jakie kompetencję wykorzysta Pan/i na swoim przedmiocie. I jaki to przedmiot?
słabo1  2  3  4  5  6  bardzo dobrze

Jaki przedmiot /Uwagi:

Edukacja przyrodnicza
Czy udział w zajęciach wymagał wcześniejszego przygotowania uczniów?
• NIE
Najbardziej z zajęć – polecam:
• rozwijanie kreatywności
Czy metoda, forma prowadzenia zajęć zainspirowała Państwa do prowadzenia własnych zajęć w szkole?
• TAK
Co mnie najbardziej zainspirowało? Pomysł na karmniki dla ptaków
Jakie Pani/a zdaniem są bezpośrednie efekty zajęć:
• uczeń mógł zabrać pracę do domu
• w ciekawy sposób przedstawiono zagadnienie
Polecam z prowadzenia zajęć:
• przygotowanie merytoryczne
Polecam zajęcia ze względu na:
• dostosowane do grupy wiekowej wyposażanie
Czy planujecie Państwo ze względu na przekazywane treści zachęcać do udziału w zajęciach innych nauczycieli?
• TAK

W jakim zakresie? szerokim

Nauczycielem jakiego przedmiotu polecalibyście udział w zajęciach: edukacja wczesnoszkolna

CMS, internetART
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję
zamknij