STREFA DZIECI

BAZA EDUKACYJNA

Przedszkole

Klasy I-III

Klasy IV-VIII

Ponadpodstawowe

Dorośli

Gospodarstwo Rybackie "Ruda Żmigrodzka" J.K.Raftowicz

Ścieżki edukacyjne (Mapa), Autor: Lidia Jażdżewska , Edukacja nad stawami "Ruda Żmigrodzka" L. Jażdżewska
OPIS

Trasa przyrodniczej ścieżki dydaktycznej (ok. 3 km) biegnie groblą wokół największego stawu (Krzysztof Dolny - 53 ha lustra wody) w Gospodarstwie Rybackim "Ruda Żmigrodzka". Jej początek i koniec znajduje się przy Karczmie Rybnej,czynnej sezonowo w weekendy.

Ścieżka dostępna jest dla turystów WYŁĄCZNIE w soboty i niedziele, w dniach i godzinach pracy Karczmy Rybnej. W tygodniu, na trasie ścieżki prowadzone są zielone lekcje w terenie dla szkół i przedszkoli (wymagana wcześniejsza rezerwacja: edukacja@raftowicz.pl, tel. 881 778 707). Zajęcia prowadzi córka właściciela gospodarstwa, od lat związana z Doliną Baryczy i rybactwem na tych terenach. Szczegóły na: http://edukacja.barycz.pl/zasoby/index.php?p=100&id_z=2451

Na całej długości ścieżki znajduje się 10 nowych tablic dydaktycznych, które stanowią cenne źródło informacji o historii i bogactwie przyrodniczo-kulturowym regionu. Przejście całej ścieżki zajmuje od 1 do 1,5 godz. w zależności od tempa i kondycji uczestników wycieczki. 

Na poszczególnych etapach ścieżki, dzięki obserwacjom własnym i tablicom dydaktycznym, można zrozumieć specyfikę gospodarki rybackiej dawniej i dziś, podziwiać i rozpoznać florą i fauną Doliny Baryczy, odkryć charakter zawodu rybaka stawowego, przyjrzeć się z bliska przystosowaniu zwierząt i roślin do życia w środowisku wodnym. Uczestnicy wycieczki po trasie ścieżki przyrodniczej mają szansę poczuć więź z otaczającą przyrodą, zrozumieć potrzebę zachowania bioróżnorodności ekosystemu stawowego, prowadzić obserwację ptaków i zwierząt, a dzięki rysunkom i zdjęciom na tablicach dydaktycznych poszerzyć bądź zweryfikować swoją wiedzę na ten temat.

TRASA WYCIECZKI

1. Tablica 1. Gospodarstwo Rybackie
Ogólne informacje o miejscu – położenie w Parku Krajobrazowym „Dolina Baryczy” na granicy rezerwatu „Stawy Milickie”, w obszarze Natura 2000. Ogólne informacje o Dolinie Baryczy, ofercie turystycznej, systemie Dolina Baryczy Poleca. Informacje o gospodarstwie – powierzchnia, rok założenia, wielkość produkcji, oferta dla turysty: karczma, łowisko, zagroda danieli, wieża obserwacyjna. Informacje o ścieżce przyrodniczej – zasady poruszania się po ścieżce.
2. Tablica 2. Gospodarka stawowa dawniej i dziś
Podstawowe informacje o karpiu oraz rysunki ryb hodowanych w stawie. Historia gospodarki rybackiej w Dolinie Baryczy, informacje o Stawie Pańskim istniejącym dawniej w miejscu współczesnego gospodarstwa. Kryteria dla gospodarstw rybackich do hodowli karpia milickiego. Tomasz Dubisch i przesadkowy system hodowli karpia.
3. Tablica 3. Roślinność stawów
Strefy roślinności wodnej, przystosowanie roślin do życia w wodzie. Rozpoznawanie podstawowych roślin. Rysunki i zdjęcia roślin oraz rysunek poglądowy przedstawiający różnice pomiędzy stawem a jeziorem.
4. Tablica 4. Zwierzęta Doliny Baryczy
Zwierzęta występujące na stawach: ryby, płazy, ptaki wodne, ssaki żyjące w wodzie, zwierzyna płowa żyjąca nad brzegami stawów. Pożyteczna rola zwierząt dla człowieka (również w gospodarce rybackiej) – zjadanie roślinności zarastającej staw, zjadanie chwastu rybiego. Zwierzęta szkodzące gospodarce rybackiej – rybożercy (kormoran, czapla, bielik, wydra), niszczenie grobli (bóbr). Rozpoznawanie podstawowych zwierząt. Rysunki i zdjęcia zwierząt.
5. Tablica 5. Gospodarka stawowa i jej zagrożenia
Chów i hodowla karpia milickiego - przedstawiony cykl jego rozwoju. Opis pracy rybaka: uzyskanie narybku, zarybianie stawów, karmienie ryb, monitoring jakości wody, odłowy, nawadnianie i osuszanie stawów, wycinka szuwarów, odmulanie stawów, koszenie grobli. Kłusownictwo – szkodliwość kłusownictwa dla ryb, niebezpieczne narzędzia stosowane przez kłusowników. Zagrożenia dla gospodarki stawowej w przyrodzie. Rysunki i zdjęcia rybaków przy pracy, narzędzia stosowane przez kłusowników.
6. Tablica 6. Obserwacje ptaków.
Znaczenie Stawów Milickich dla ptaków. Zasady obserwacji ptaków. Ptaki pływające i nurkujące otwartych wód, które najczęściej można obserwować na stawie. Ptaki żerujące na dnie stawu bez wody. Ptaki polujące w powietrzu nad wodami stawów. Ptaki trzcin i lasu. Najczęściej słyszane głosy ptaków. Rozpoznawanie ptaków. Rysunki i zdjęcia ptaków.
7. Tablica 7. Barycz i urządzenia hydrotechniczne
Warunki naturalne rzeki Baryczy umożliwiające powstanie gospodarki stawowej. Jak przekształcono pierwotną rzekę Barycz w rzekę służącą człowiekowi (pierwotne kanały rzeki anastomozującej zmienione w doprowadzalniki i odprowadzalniki stawów). Urządzenia hydrotechniczne stawu oraz ich otoczenia: jazy, kanały, mnichy, groble, rowy opaskowe, syfony i akwedukty. Stara grobla stawu Pańskiego a nowa grobla stawu Krzysztof. Rysunki i zdjęcia Baryczy oraz urządzeń hydrotechnicznych.
8. Zakręt na grobli
Skręcamy w lewo, tak jak biegnie grobla.
9. Tablica 8. Historia wsi w Dolinie Baryczy
Osadnictwo i rolnictwo w Dolinie Baryczy dawniej i współcześnie. Różne typy wsi na terenie Doliny Baryczy (ulicówki, wsie leśno- łanowe, kolonie) Wieś Ruda Żmigrodzka - jej powstanie. Ruda darniowa – jej związek z wioską oraz z powstaniem stawów. Rysunki i zdjęcia ukazujące rozwój osadnictwa oraz schemat wsi. Zdjęcie rudy darniowej.
10. Łuk w prawo
Idziemy lekkim łukiem w prawo wzdłuż grobli
11. Skręt w kierunku wieżyczki obserwacyjnej
Skręcamy w prawo i przechodzimy na plac, a następnie zmierzamy w kierunki paśnika dla danieli i wieżyczki obserwacyjnej.
12. Tablica 9. Formy ochrony przyrody w Dolinie Baryczy
Formy ochrony przyrody. Rezerwat, stawy lęgowiskowe w rezerwacie, otulina rezerwatu, park krajobrazowy, Natura 2000, ochrona gatunkowa roślin i zwierząt. Działania na rzecz zachowania bioróżnorodności. Gatunki rodzime, obce, utrwalone, inwazyjne. Daniel jako gatunek obcy w lasach Doliny Baryczy.
13. skręt w prawo w kierunku Karczmy
Skręcamy w prawo i udajemy się ścieżką wzdłuż kanału dochodzącego do Karczmy
14. Tablica 10. Znaczenie kulinarne ryb
Znaczenie ryb w diecie człowieka. Potrawy z karpia oraz innych ryb śródlądowych. Podsumowanie ścieżki. Zaproszenie do skorzystania z karczmy i innej oferty Gospodarstwa Ruda Żmigrodzka.
 0/5
SŁOWA KLUCZOWE
MATERIAŁY MULTIMEDIALNE
LINKI ZEWNĘTRZNE
TRASA WYCIECZKI
Przyrodnicza ścieżka dydaktyczna w Gospodarstwie Rybackim "Ruda Żmigrodzka" zaczyna się i kończy przy Karczmie Rybnej, a jej trasa biegnie groblą wokół największego w gospodarstwie stawu Krzysztof Dolny. Na całej długości ścieżki (ok. 3 km) znajduje się 10 tablic dydaktycznych, które w formie tekstu, zdjęć i rysunków przybliżają tematykę rybactwa śródlądowego w Dolinie Baryczy, flory i fauny środowiska wodnego, ochrony przyrody i samego regionu.
OPINIE I KOMENTARZE  

» Zgłoś uwagi
CMS, internetART
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję
zamknij