BAZA EDUKACYJNA

Przedszkole

Klasy I-III

Klasy IV-VIII

Ponadpodstawowe

Dorośli

Zaproszenie do przystąpienia do Społecznej Rady na rzecz Edukacji dla Doliny Baryczy

Aktualności, Autor: Joanna Monastyrska , Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy"
 0/5
Data: 2015-03-23
Miejscowość: Milicz
Zaproszenie dla kandydatów na członków Społecznej Rady na rzecz Edukacji dla Doliny Baryczy

Zaproszenie do złożenia aplikacji dla osób zainteresowanych pracą w Społecznej Radzie na rzecz Edukacji dla Doliny Baryczy

Stowarzyszenie „PARTNERSTWO dla Doliny Baryczy” będące inicjatorem  projektu  „Program edukacji regionalnej i przyrodniczej dla Doliny Baryczy”, w którym wzięło udział 47 szkół i przedszkoli oraz ponad 20 podmiotów pełniących role ośrodków edukacji pozaszkolnej ZAPRASZA do pracy w zespole osób merytorycznie zaangażowanych w realizację i planowanie działań edukacyjnych dla Doliny Baryczy w ramach Społecznej Rady na rzecz Edukacji dla Doliny Baryczy.

Potrzeba powołania Rady wyniknęła z niezwykle efektywnej międzygminnej współpracy osób zaangażowanych w realizację projektu oraz zdiagnozowane (wśród uczniów, nauczycieli i rodziców) potrzeby dalszej kontynuacji i monitorowania postępów w edukowaniu mieszkańców o regionie Doliny Baryczy.

Do planowanych zadań Społecznej Rady na rzecz Edukacji dla Doliny Baryczy należeć  będzie:

  • weryfikacja  w systemie eksperckim materiałów zamieszczanych na portalu www.edukacja.barycz.pl, zgodnie z posiadanymi kompetencjami,

  • opracowanie Programu „Edukacja dla Doliny Baryczy” na lata 2014 – 2020 (realizacja w latach 2016 – 2022),

  • opracowanie zasad certyfikacji podmiotów realizujących program „Edukacja dla Doliny Baryczy” wraz z wdrożeniem tych zasad,

  • współpraca z podmiotami działającymi na rzecz realizacji Programu,

  • podejmowanie inicjatyw na rzecz rozwoju edukacji w Dolinie Baryczy za pośrednictwem Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” i innych partnerów Stowarzyszenia.

Zapraszamy do przystąpienia do Społecznej Rady na rzecz Edukacji dla Doliny Baryczy, poprzez złożenie do dnia 10.04.2015 r. listu aplikacyjnego,  w którym prosimy opisać:

  1. Dotychczasowe doświadczenie zawodowe: kompetencje interdyscyplinarne, osiągnięcia, zaangażowanie w projekty, inicjatywy własne, programy autorskie. 

  2. Zaangażowanie w projekcie „Program edukacji regionalnej i przyrodniczej dla Doliny Baryczy” (publikacje na portalu www.edukacja.barycz.pl, udział w spotkaniach w ramach projektu, zaangażowanie w opracowywaniu materiałów dydaktycznych).

  3. Osobista motywację do zaangażowania w realizację zadań Społecznej Rady.  Jak Pan/ Pani planuje  swoją role i zadania w ramach  funkcjonowania Rady.

Osoby zainteresowane pracą w Radzie  proszone są o przesłanie do dnia 10.04.2015r.skanu podpisanych aplikacji (formularz do pobrania na stronie www.edukacja.barycz.pl w formacie word lub pdf) na adres e-mail: edukacja@nasza.barycz.pl  lub  wysłanie dokumentów (oryginałów) na adres Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” pl. Ks. E. Waresiaka 7, 56 – 300 Milicz.

Aplikacje rozpatrywane będę przez przedstawicieli Zarządu Stowarzyszenia oraz zespół koordynatorów.  Planowana liczba członków Społecznej Rady – do 25 osób. Zespół rozpatrujący aplikacje  będzie uwzględniał reprezentatywność osób działających na terenie gmin, poziomów nauczania oraz przedmiotów (przedmioty przyrodniczo-matematyczne oraz humanistyczne).

Planowane jest 3-dniowe wyjazdowe, warsztatowe szkolenie dla członków Społecznej Rady w terminie od 17 do 20 kwietnia br.

 

PLIKI ZASOBU
SŁOWA KLUCZOWE
MATERIAŁY MULTIMEDIALNE
OPINIE I KOMENTARZE  

» Zgłoś uwagi
CMS, internetART
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję
zamknij