STREFA DZIECI

BAZA EDUKACYJNA

Przedszkole

Klasy I-III

Klasy IV-VIII

Ponadpodstawowe

Dorośli

O PROJEKCIE > Cele

Podstawowym celem projektu "EDUKACJA DLA DOLINY BARYCZY" jest opracowanie Programu (PERiP) jako systemowego narzędzia, wsparcia i prowadzenia spójnej edukacji regionalnej i przyrodniczej (szkolonej i pozaszkolnej). Program zakłada wykorzystanie infrastruktury edukacyjnej i turystycznej w powiązaniu  z istniejącą i powstającą ofertą, licznych ośrodków edukacji przyrodniczej i regionalnej.

W Dolinie Baryczy od co najmniej kilku lat realizowanie są projekty, dziania i ciekawe inicjatywy nauczycieli i osób zajmujących się edukacją pozaszkolną . W związku z czym powstało już wiele materiałów o naszym regionie. Znaleźć je można w różnych miejscach tj.: na stronach internetowych, w publikacjach, scenariuszach lekcji, konkursach, zajęciach edukacyjnych itp.

Nauczyciele oraz osoby zajmujące się edukacją wielokrotnie sygnalizowały, iż potrzebne jest zebranie i uzupełnienie materiałów edukacyjnych o regionie Doliny Baryczy oraz udostępnienie ich na potrzeby prowadzenia zajęć (lekcyjnych, terenowych, konkursów, projektów itp.) z różnych przedmiotów (przyrodniczych, językowych,  matematycznych, zająć przedszkolnych, przedmiotów zawodowych, itp.). Projekt jest odpowiedzią na w/w potrzeby.

Ważne jest żeby to właśnie nauczyciele i edukatorzy, jako praktycy realizujący zajęcia  na różnych poziomach nauczania wykorzystując swoją wiedzę i doświadczenie uczestniczyli w procesie tworzenia spójnego programu PERiP.

Projekt ma charakter ramowy tj. zakłada działania, które zrealizowane zostaną zgodnie z potrzebami uczestników.

W ramach projektu zaplanowano:

·         Spotkania nauczycieli już zaangażowanych w realizację zajęć projektów i działań edukacyjnych bazujących na specyfice obszaru.

·         Spotkania osób z pozaszkolnych ośrodków edukacji z Doliny Baryczy zajmujących się tworzeniem oferty skierowanej do szkół.

Spotkanie te mają służyć:

·         zebraniu istniejąc materiałów z zachowaniem praw autorskich oraz wspólnemu opracowaniu brakujących treści / tematów.

·         zaplanowaniu nowoczesnych narzędzi edukacyjnych, które zostaną wydane/ wyprodukowane w ramach projektu i przekazane do placówek biorących udział w projekcie.

W ramach projektu zaplanowano także doposażenie szkół i placówek pozaszkolnych w sprzęty niezbędne do realizacji opracowanych treści i zajęć.

Powstałe w projekcie, rodzaje i ilość narzędzi edukacyjnych oraz wyposażenia, wynikać będzie z treści programu, zaangażowania poszczególnych podmiotów oraz zidentyfikowanych potrzeb i możliwości. Kryteria będą uzgadniane na spotkaniach.

W ramach projektu wstępnie zaplanowano narzędzia edukacyjne, takie jak: portal edukacyjny umożliwiający korzystanie zarówno przez nauczycieli jak i uczniów w którym umieszczone zostaną zebrane materiały, treści z podziałem na przedmioty i poziomy nauczania, kursy e-lerningowe, gry wirtualne itp. Planowane jest również opracowanie gier tematycznych, druk publikacji, podręczników, plansz, puzzli ,gadżetów promocyjnych itp.

Zaplanowano również wizyty studyjne w Polsce i za granicą, które umożliwią poznanie nowych rozwiązań edukacyjnych, inspiracji i dobrych praktyk. Pierwszeństwo udziału w wyjazdach będą miały osoby, które aktywnie zaangażują się w tworzenie programu.

» Zgłoś uwagi
CMS, internetART
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję
zamknij