BAZA EDUKACYJNA

Przedszkole

Klasy I-III

Klasy IV-VIII

Ponadpodstawowe

Dorośli

WIE_2019_Regionalny Konkurs o Dolinie Baryczy_Zadbaj o KLIMAT

Baza Wiedzy / WIE, Autor: Zofia Pietryka , Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji Ekologicznej "Dolina Baryczy"
 0/5
Grupa wiekowa: Klasy (IV-VI), Klasy (VII-VIII), Szkoła średnia
W tej edycji motywem przewodnim będzie zwrócenie uwagi w jaki sposób każdy z nas mieszkańców Doliny Baryczy może zapobiegać zmianom klimatu


Konkurs polega na wykonaniu przez uczniów pracy, która ma zachęcać do zwrócenia uwagi na co możemy zrobić, żeby zapobiegać zmianom klimatu tj: codzienne czynności, oszczędzanie wody, energii oraz dbałość o czystość środowiska (wody, powietrza, gleby), istotę segregacji odpadów, produkty lokalne, bioróżnorodność itp. Uczestnicy powinni również  zwrócić uwagę na ciekawostki przyrodnicze, zabytki lub postaci historyczne, które znajdują się w Dolinie Baryczy.

Adresatami zadania są: uczniowie szkół podstawowych ( kl IV-VIII), gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z regionu Doliny Baryczy (gmina Milicz, Krośnice, Cieszków, Żmigród, Twardogóra, Odolanów, Przygodzice, Sośnie) oraz ze szkół spoza obszaru uczestniczących w PROGRAMIE Edukacja dla Doliny Baryczy.

W tym roku uczniowie różnych poziomów nauczania będą mogli wybrać dowolną kategorię pracy.
Prace konkursowe w kategoriach:
1) Film – np. dotyczący kampanii klimatycznej lub działań edukacyjnych  w szkole max 5 min.
2) Komiks – tematyka :przeciwdziałanie zmianom klimatu (obszary: odpady, woda, powietrze, bioróżnorodność itp.) wielkość A4- min 4 strony (wersja elektroniczna w PDF lub zdjęcie  pracy). Praca powinno zawierać rysunki, mapki, teksty własnego autorstwa
3) Gra edukacyjna –  grę należy zamieścić za pomocą generatora gier na portalu Podkład pod  planszę gry  może być narysowany lub może być wykorzystane zdjęcie (dokument jpg)

Z każdej szkoły do finału komisja szkolna  kwalifikuje max. 3 prace konkursowe – po jednej z każdej kategorii (prace te będą zamieszczone na portalu edukacyjnym)
Przy opracowywaniu prac konkursowych można skorzystać z materiałów i rysunków na portalu  www.edukacja.barycz.pl oraz własnych rysunków, tekstów i zdjęć
Prace mogą być wykonane indywidualnie lub przez max 2-osobowe zespoły

 Przebieg konkursu:
 Zaproszenie do udziału – mailem do szkół DB wysłanie regulaminu konkursu  do 5 grudnia 2018 r
I etap- zgłoszenie szkół – karty zgłoszenia od szkół zainteresowanych udziałem w konkursie do 10 stycznia 2019r.

II etap- przygotowywanie prac konkursowych w szkołach pod opieką nauczycieli- etap szkolny- komisje szkolne- wybranie  najlepszych prac po jednej z każdej kategorii ( film, komiks, gra) autorzy – finaliści konkursu. Zamieszczenie przez przewodniczącego szkolnej komisji konkursowej prac na portalu -www.edukacja.barycz.pl  do 30 marca 2019
III  etap – ocena finałowych prac konkursowych z wykorzystaniem aplikacji na portalu edukacyjnym -  przez powołaną ekspercką komisję - przedstawiciele partnerów, osoby zajmujące się edukacją ekologiczną, opracowywaniem materiałów przyrodniczych i promocyjnych  w terminie  do 20 kwietnia 2019r.
Do 15 maja wyniki konkursu  zostaną umieszczone na portalu www.edukacja.barycz.pl.
Podsumowanie konkursu:
W czerwcu zaplanowano wyjazd edukacyjny do wybranego ośrodka edukacyjnego lub szkoły na terenie Doliny Baryczy połączony z podsumowaniem konkursu wręczeniem dyplomów, nagród  dla uczniów( propozycja wyjazdu połączonego z odwiedzeniem miejsc związanych z gospodarką odpadową, termomodernizacją, oczyszczalnia ścieków itp)

Podziękowania dla opiekunów laureatów i komisji konkursowej podczas V Forum Edukacyjnego podsumowującego działania w ramach Programu Edukacja dla Doliny Baryczy za rok szkolny  2018/2019 (we wrześniu 2019)

UWAGA!  Regionalny Konkurs o Dolinie Baryczy – edycja XXII- „ Zadbaj o KLIMAT” zostanie zamieszczony w wykazie  zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej i gimnazjalnej lub ponadpodstawowej oraz miejsc uznanych za wysokie (I,II,III miejsce) w związku z rekrutacją do szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych na rok szkolny 2019/2020 w województwie dolnośląskim i wielkopolskim.
ZAPRASZAMY!     Zespół Organizacyjny Konkursu:   Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji Ekologicznej „Dolina Baryczy’ -  nauczyciele przyrodnicy i historycy.  Informacji udziela: Zofia Pietryka tel. 606 316 128 lub 698 469 574

PLIKI ZASOBU
MATERIAŁY MULTIMEDIALNE
LICENCJA
Materiały w tym zasobie udostępnione zostają na licencji:
Użycie Niekomercyjne (ang.Noncommercial (NC))
zezwala się na kopiowanie, dystrybucję, wyświetlanie i użytkowanie dzieła i wszelkich jego pochodnych tylko w celach niekomercyjnych.
SŁOWA KLUCZOWE
PODKATEGORIE
Przyroda
  1. Rośliny
  2. Zwierzęta
  3. Grzyby
Krajobrazy DB
  1. Inne
  2. Las
  3. Łąka
  4. Miejskie
  5. Staw
  6. Wiejskie
Zabytki
Ludzie
Atrakcje DB
Gospodarka leśna
Gospodarka rybacka
WIE Wyjątkowe Inicjatywy Edukacyjne

Zasoby biorące udział w inicjatywie

   
  980
   
  dodano: 07-04-2019
  Autorka interesuje się formą sztuki wizualnej „Manga” ,dlatego pracę wykonała właśnie w tej formie. Łączy ona dwa światy - japońskiego komiksu i problematyki zanieczyszczonego świata. Tematyka jest również bliska autorce, ponieważ nawiązuje do miejsca gdzie mieszka oraz dotyka spraw które dotyczą każdego z nas – czyste środowisko. W dzisiejszych czasach temat zanieczyszczeń środowiska jest poważnym problemem, dlatego autorka postanowiła przybliżyć ją uczniom z naszego rejonu. Komiks przedstawia jak wynalazki i ingerencja człowieka wpływa na środowisko. W pracy zobrazowane są różnice pomiędzy przeszłością a teraźniejszością. Zwrócono uwagę na problem zanieczyszczenia powietrza, palenia śmieci, wycinania lasów czy przetwarzania odpadów komunalnych w nie ekologiczny sposób. Komiks oparty jest na legendzie pt. „Głaz myśliwego”. Opowiada ona historię owego głazu, który znajduje się niedaleko wsi Police. Praca nawiązuje również do historii powstania „Fundacji Krośnickiej” oraz wprowadzeni
   
  1134
   
  dodano: 07-04-2019
  Celem naszej pracy jest zachęcanie oglądających do podjęcia czynności zapobiegających zmianom klimatu. W ten sposób chciałyśmy przybliżyć trudny, ale jak ważny temat - problem, z jakim zmaga się każdy z nas, społeczeństwa, ludzkość. Pamiętajcie – najważniejsza jest świadomość.
   
  1077
   
  dodano: 06-04-2019
  W naszym filmie chciałybyśmy zwrócić szczególną uwagę na to, jak ważna jest pomoc ludziom w poznaniu podstawowych zasad dbania o naszą planetę Ziemię, jak również ukazać reguły ekologii i zapobiegania zanieczyszczeniom powietrza. Projekt jest adresowany do nastolatków, toteż znajdują się tam treści adekwatne do możliwości osób z tej kategorii wiekowej.
   
  1489
   
  dodano: 07-04-2019
  Wszyscy lubimy, jak wokół nas jest czysto i przyjemnie. Tworząc ten film, pragniemy zachęcić wszystkich do troski o zachowanie w naturalnym stanie tego, co nas otacza, naszej pięknej przyrody. Każdy z nas działając lokalnie, a więc we własnym gospodarstwie domowym, może przyczynić się do poprawy jakości klimatu. W przeciwnym razie zabraknie nam czystego powietrza, zdrowej żywności czy wody do picia. MY NIE CHCEMY TAK ŻYĆ.
   
  1426
   
  dodano: 09-04-2019
  Gra przeznaczona jest dla początkujących:) Osób, które uświadomią sobie, że poprzez proste czynności, każdy z nas może przeciwadziałać skutkom zmian klimatu. Autorkom zależy na czystym środowisku. Przed stworzeniem gry zaczęły się zastanawiać, jak same mogą dbać o to, żeby mieć czyste powietrze, mniej plastików, więcej lasów i czystej wody - tak powstały pytania i koncepcja planszy. Zagraj w naszą grę - Zachęcamy do sprawdzenia się!!
   
  1255
   
  dodano: 08-04-2019
  Gra ,,Ratujemy Dolinę Baryczy". Dolina Baryczy to kraina pełna uroku i wyjątkowych miejsc. To ludzie tworzą klimat i mają wpływ na jego zmianę, przyroda określająca warunki życia i gospodarowania jej zasobami przez zamieszkałą tu społeczność. W ciągu wieków krajobraz regionu kształtował się w Miliczu. Gra "Ratujemy Dolinę Baryczy" jest propozycją gry edukacyjnej skierowanej do uczniów starszych klas szkoły podstawowej, uczniów szkół średnich oraz dorosłych chcących poznać interesujące fakty zanieczyszczania klimatu oraz poznanie miasta Milicz. Instrukcja gry : 1. Gra przewidziana jest dla jednego, dwóch, trzech lub czterech uczestników, ale udział w niej może brać więcej osób wspólnie odpowiadając na pytania. Wyboru koloru pionka dokonuje się przed startem. Domyślnie wszystkie 4 kolorowe pionki są aktywne. 2. Pole startu wyznaczają kolorowe pionki graczy. 3. Ilość pól, o którą pionek przesuwa się wzdłuż ścieżki wyznacza rzut kostką, pionek przesuwamy samodzielnie. 4. Domyślnie zaczyn
   
  1276
   
  dodano: 08-04-2019
  W naszym filmie chcieliśmy pokazać, że młody człowiek może mieć wpływ na przeciwdziałanie zmianom klimatu. Aby tak się stało potrzebna jest przede wszystkim wiedza. Dlatego w naszej szkole starsi uczniowie przygotowali prezentacje dotyczące tych ważnych zagadnień, co pokazaliśmy w filmie. Poza tym są jeszcze inne ciekawostki. Zapraszamy do obejrzenia.
   
  982
   
  dodano: 07-04-2019
  Nagraliśmy nasz filmik , ponieważ chcemy pokazać ludziom jak dbać o środowisko. Praca przedstawia różne sposoby zapobiegania zmianom klimatu i porusza następujące zagadnienia: zapobieganie zaśmiecaniu środowiska, dbanie o czystość powietrza ograniczanie emisji dwutlenku węgla,oszczędzanie wody i energii,korzystanie z energii odnawialnej.
   
  981
   
  dodano: 07-04-2019
  Chcemy przez swoją pracą uświadomić małych i dużych ludzi, aby w tradycyjny, a zarazem nowoczesny sposób dbali o klimat. Zero waste to doskonały sposób na ograniczenie ilości wy-rzucanych śmieci. Chcemy pokazać że bardzo łatwo można to zrobić. To nasze codzienne czynności, które dużo nie kosztują, a mogą wiele zdziałać dla naszej planety.
   
  1093
   
  dodano: 05-04-2019
  Oto gra, która polega na tym, aby uratować naszego bałwanka przed zmianami klimatu i roztopieniem się. Jeśli będziemy postępowali w sposób jaki powinniśmy ukazana postać przeżyje. Gra jest skierowana do dzieci najmłodszych, aby już od początku uczyły się jak dbać o środowisko i kultywowały te nawyki. Każdy może brać w niej udział i odświeżyć pewne zachowania, które zostały zatracone.
   
  1038
   
  dodano: 05-04-2019
  Potraktowałyśmy to zadanie jak wyzwanie, któremu należy sprostać. Uznałyśmy, że losy Ziemi są warte podjęcia takiego wysiłku. Zagadnienia poruszane w filmie to: dbałość o czystość środowiska; znaczenie oszczędzania wody i energii; wpływ zanieczyszczeń na życie zwierząt; wykorzystywanie energii odnawialnej.
   
  1016
   
  dodano: 05-04-2019
  Wybrałyśmy taki temat ponieważ w czasie spacerów zauważyłyśmy, jak wiele ludzi nie przestrzega zasad segregowania odpadów. Widziałyśmy też dużo śmieci w miejscach spacerowych. Wieczorem w naszym mieście czuć smog.
   
  872
   
  dodano: 31-03-2019
  Filmik ma formułę wiadomości telewizyjnych Klimat 24 z ciekawymi postaciami. Pokazuje skutki zmian klimatycznych na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat.Wskazuje co powinniśmy zrobić aby dokonać poprawy. Możemy się z niego dowiedzieć jak zanieczyszczenia wpływają na długość życia człowieka. Metryczka 1.Tytuł pracy: WIE_2019_film_Zadbaj o Klimat_Regionalny Konkurs o Dolinie Baryczy 2. Szkoła: Zespół Szkół w Cieszynie 3. Imię i nazwisko nauczyciela - opiekuna ucznia/uczniów: Jerzy Serafin Imię i nazwisko autora/ autorów pracy : Julia Antoniak, Hanna Gonera Jakie zadania wykonywał przy pracy konkursowej? zaplanowanie pracy, przygotowanie materiałów, zmontowanie filmu. 4. Źródła materiałów wykorzystanych przy pracy: źródła własne oraz inne:załącznik pt.źródła 5. Czy w pracy zostały wykorzystane własne materiały ( zdjęcia, rysunki, teksty itp.)? Jeżeli tak to jakie? własne testy.
   
  1007
   
  dodano: 31-03-2019
  Komiks- Zadbaj o klimat pokazuje konieczność segregacji odpadów. Działania będą skuteczne tylko wtedy, gdy wszyscy nauczą się właściwej selekcji.Przyczyni się to "zdrowej" i "szczęśliwej" Ziemi. Metryczka 1.Tytuł pracy: WIE 2019 Komiks - Zadbaj o Klimat. Regionalny Konkurs o Dolinie Baryczy 2. Szkoła: Zespół Szkół w Cieszynie 3. Imię i nazwisko nauczyciela - opiekuna ucznia/uczniów: Jerzy Serafin Imię i nazwisko autora/ autorów pracy : Andrzelika Górecka, Aleksandra Weszka Jakie zadania wykonywał przy pracy konkursowej? Zaplanowanie pracy, wykonanie rysunków i napisanie tekstów. 4. Źródła materiałów wykorzystanych przy pracy: źródła własne 5. Czy w pracy zostały wykorzystane własne materiały ( zdjęcia, rysunki, teksty itp.)? Jeżeli tak to jakie? Rysunki i teksty są naszego autorstwa.
   
  1343
   
  dodano: 30-03-2019
  Dolina Baryczy, a świat który tracimy.- to gra planszowa, która ma na celu zwrócenie uwagi na niszczenie świata przez człowieka i jak bardzo niebezpieczna jest ludzka "zabawa w Boga". Porusza tematy tj. Zmiana klimatu, problemy ze śmieciami, zanieczyszczenie mórz i oceanów, zanieczyszczenie atmosfery, rozwijające zagrożenia w postaci chorób i pasożytów, a także wyniszczanie fauny i flory przez człowieka.
   
  1577
   
  dodano: 28-03-2019
  Komiks "Jak zapobiegać zmianom klimatu?" zwraca uwagę na zmiany klimatyczne zachodzące na całym świecie oraz ich konsekwencje. Podaje również przykłady, jak przeciwdziałać tym zmianom. Do wykonania pracy zostały użyte markery, kredki, cienkopisy i biały żelopis. Cały komiks zrobiłam własnoręcznie. Do wyszukania informacji o klimacie użyłam strony www.klimat.edu.pl . Rysunki wymyśliłam sama. Daria Woźniak
   
  1031
   
  dodano: 25-03-2019
  Jestem Zuzia, postanowiłam wykonać pracę konkursową w postaci gry planszowej. Wykonałam ją ponieważ wiedziałam, że przy układaniu pytań zdobędę nową wiedzę na temat Doliny Baryczy. Lubię też wykonywać prace plastyczne. Jedną z nich wykorzystałam jako planszę do tej gry.
   
  1058
   
  dodano: 25-03-2019
  Gra planszowa "Kajakiem przez Dolinę Baryczy" zachęcająca do poznawania walorów przyrodniczych regionu i alternatywnych form spędzania wolnego czasu. Uczestnik przesuwając pionkiem po kolejnych polach gry odpowiada na pytania quizowe. Poznaje w ten sposób zabytki i ciekawostki przyrodnicze regionu, w szczególności trasy spływu kajakowego.
   
  915
   
  dodano: 25-03-2019
  Wziąłem udział w tym konkursie, ponieważ chciałem zachęcić innych do dbania o środowisko. Chciałem też pokazać ciekawe miejsca w moim mieście - Żmigrodzie. Jeśli choć trochę każdy z nas będzie dbał o swoje własne otoczenie, to świat będzie bardziej przyjazny dla nas i przyszłych pokoleń. Zapraszam do obejrzenia mojego filmiku. Mateusz Kłopotowski
   
  1251
   
  dodano: 21-03-2019
  Na konkurs o Dolinie Baryczy „Zadbaj o Klimat” wybrałem kategorię KOMIKS ponieważ najchętniej lubię czytać książki i opowiadania napisane za pomocą komiksu. Do tego jeszcze bardzo lubię malować i rysować, w wolnym czasie samodzielnie tworzę własne wymyślone historyjki i przedstawiam je za pomocą komiksu. Konkurs, w którym można było zrobić coś przy pomocy komiksu był dla mnie idealny.
OPINIE I KOMENTARZE  

» Zgłoś uwagi
CMS, internetART
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję
zamknij