BAZA EDUKACYJNA

Przedszkole

Klasy I-III

Klasy IV-VIII

Ponadpodstawowe

Dorośli

Ruszają WIE 2020!

Aktualności, Autor: Anna Urbańczyk , Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy"
 0/5
Data: 2019-12-03
Miejscowość: Milicz
Rozpoczynamy tegoroczne Wyjątkowe Inicjatyw w Programie Edukacja dla Doliny Baryczy, są to konkursy, festiwale regionalne ogłaszane w ramach WIE 2020 (Wyjątkowych Inicjatyw dla Doliny Baryczy).

Rozpoczynamy tegoroczne Wyjątkowe Inicjatyw w Programie Edukacja dla Doliny Baryczy, są to konkursy, festiwale regionalne ogłaszane w ramach WIE 2020 (Wyjątkowych Inicjatyw dla Doliny Baryczy). Organizatorami inicjatyw (konkursów, festiwali, przeglądów..) są podmioty należące do Programu. W tym roku do konkursu zgłoszono 6 inicjatyw – w tym nowość zgłosiła szkoła Astrid Lindgren z Milicza (KOM) - Regionalny Konkurs Matematyczno-Ekologiczny

 ZACHĘCAMY szkoły GORĄCO do uczestniczenia w inicjatywach – będzie ono wysoko punktowane w kryteriach aktywności placówek. Przypominamy, że na najbardziej aktywnych czekają na corocznym Forum edukacyjnym wyróżnienia i bonusy. 

 W każdej z Inicjatyw można również zdobyć cenne nagrody, a niektóre są dodatkowo punktowane na świadectwach.

 Inicjatywa to również promocja Państwa szkoły, przedszkola  -  WIE będzie opierała się na portalu www.edukacja.barycz.pl  tj. udostępnienie prac, ocena przez komisję konkursową, relacja z konkursu. Prace uczniów wybrane przez komisje szkolne do etapu regionalnego, będą zamieszczane w serwisie jako zasób i będą udostępniane komisji konkursowej do oceny. To dodatkowe wyróżnienie dla Państwa podopiecznych (prace będą umieszczane w serwisie edukacja) ale i dla Waszych placówek

lp.

nazwa inicjatywy

organizator

ogólne zasady/cele

1.

Szkolnictwo w Dolinie Baryczy w czasach młodości naszych babć/dziadków i współcześnie (dla uczniów)

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. Władysława Stanisława Reymonta w Twardogórze

Rozwijanie i promowanie zdolności literackich młodzieży
-zachowanie pamięci o szkolnictwie Doliny
-zebranie bazy starych zdjęć,
-wskazanie na ważny element stosunków społecznych jakim jest utrzymywanie więzi międzypokoleniowych.

2.

Szkolnictwo w Dolinie Baryczy w czasach naszej młodości (dla seniorów)

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. Władysława Stanisława Reymonta w Twardogórze

 Zachowanie pamięci o szkolnictwie Doliny, wskazanie na ważny element stosunków społecznych jakim jest utrzymywanie więzi międzypokoleniowych.

3.

OMNIBUS Z DOLINY BARYCZY

S.P. Nr 2 im. Jana Pawła II w Twardogórze

Celem KONKURSU jest popularyzacja wiedzy, poznawanie walorów przyrodniczych i historycznych regionu Doliny Baryczy, podnoszenie świadomości ekologicznej wśród uczniów szkół podstawowych

4.

I Regionalny Konkurs Matematyczno-Ekologiczny
„JESTEŚMY STRAŻNIKAMI ZIEMI”

Społeczna Szkoła Podstawowa im. Astrid Lindgren w Miliczu

Rozwijanie  zainteresowań matematycznych i przyrodniczych w powiązaniu z regionem Dolina Baryczy. Kształcenie kompetencji kluczowych  poprzez powiązanie wiedzy, umiejętności i wartości. Zachęcanie do twórczego i kreatywnego myślenia, w tym tworzenia zadań matematycznych uwzględniających ważnych dla regionu Doliny Baryczy zagadnień ekologicznych tj:
1)  Segregacja odpadów i recykling
2) Oszczędzanie energii
3) Oszczędzanie wody
4) Świadomy konsument (np. lokalne produkty, opakowania, wielokrotne wykorzystanie np. ubrań itp.)
5) Różnorodność biologiczna
6) Czyste środowisko
7) Ochrona przyrody w Dolinie Baryczy

5.

Poznaj Krainę Niezwykłości
Gra edukacyjna „Kraina Niezwykłości”

Stawy Milickie SA

Przybliżenie walorów rezerwatu Stawy Milickie.
Promocja Doliny Baryczy.
Celem konkursu jest przybliżenie walorów przyrodniczych i historycznych Stawów Milickich i Doliny Baryczy, podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej uczniów szkół podstawowych i  szkół ponad podstawowych. Ważnym aspektem jest rozbudzanie zainteresowań dotyczących naszej małej ojczyzny w tym dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego.
Praca konkursowa ma zachęcać do nauki  przez zabawę.

6.

Regionalny Konkurs o Dolinie Baryczy – edycja XXIII
„Bioróżnorodność”

Stowarzyszenie na rzecz Edukacji Ekologicznej „Dolina Baryczy”

Celem konkursu jest poznawanie walorów przyrodniczych i historycznych regionu Doliny Baryczy, podnoszenie świadomości ekologicznej wśród uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Praca konkursowa ma zachęcać do zwrócenia uwagi na różne aspekty związane z zachowaniem bioróżnorodności  Uczestnicy powinni również  zwrócić uwagę na ciekawostki przyrodnicze, ekosystemy oraz gatunki roślin i zwierząt. Wpływ gospodarki rybackiej, leśnej i rolnej na różnorodność gatunkową z uwzględnieniem historii i stanu aktualnego.

PLIKI ZASOBU
 
( 154 KB .PDF )
SŁOWA KLUCZOWE
MATERIAŁY MULTIMEDIALNE
OPINIE I KOMENTARZE  

» Zgłoś uwagi
CMS, internetART
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję
zamknij