STREFA DZIECI

BAZA EDUKACYJNA

Przedszkole

Klasy I-III

Klasy IV-VIII

Ponadpodstawowe

Dorośli

O PROJEKCIE > Dokumenty > wyciąg z podstawy programowej

Szanowni Państwo!

Podczas spotkań i warsztatów nauczyciele wielokrotnie podkreślali,   oferta ośrodków  powinna  przynajmniej częściowo wpisywać się w ramy edukacji formalnej zawartej w Podstawie Programowej (PP) zarówno w kontekście treści  dydaktycznych, jak i rozwijanych umiejętności.  Ułatwi to nauczycielom w znaczący sposób korzystanie z propozycji ośrodków bez uszczerbku dla realizacji obowiązków programowych.

Co określa podstawa programowa kształcenia ogólnego?

Podstawa programowa to rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej, które określa, co uczeń o przeciętnych uzdolnieniach ma umieć po zakończeniu każdego etapu kształcenia.

Dla ułatwienia pracy przy dostosowaniu oferty ośrodków pozaszkolnych do poszczególnych poziomów nauczania (przedszkola, szkoły podstawowe kl I-III i kl IV-VI, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne)  udostępniamy Państwu  analizę  Podstawy Programowej  z  uwzględnieniem celów i  treści przyrodniczych  oraz szeroko rozumianego regionalizmu.

Analiza PP może być ważnym punktem odniesienia, do którego ośrodki  mogą dopasować swoją ofertę lub źródłem informacji o tym, jakiego poziomu wiedzy mogą spodziewać się od uczniów na danym etapie edukacyjnym oraz w jakim zakresie ich oferta będzie wykraczała poza program szkoły.

Jest to materiał przygotowany w oparciu o ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ      z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.

UWAGA!

Ze względu  szerokie spektrum działalności ośrodków  edukacji pozaszkolnej należy wybrać te cele i treści, które obejmują zakres tematyczny oferty.

Od  II etapu edukacyjnego  czyli  kl IV-VI szkoły podstawowej w analizie zostały uwzględnione cele kształcenia i treści nauczania na różnych przedmiotach np. j. polski, historia, przyroda itp.

 Po  ukończeniu  szkoły  podstawowej  uczeń  kontynuuje  kształcenie ogólne na III i IV etapie edukacyjnym. III etap edukacyjny realizowany jest  w  gimnazjum,  zaś  IV  etap  edukacyjny  realizowany  jest  w  szkole ponadgimnazjalnej.

Kształcenie ogólne na III i IV etapie edukacyjnym, choć realizowane w dwóch  różnych  szkołach,  tworzy  programowo  spójną  całość  i  stanowi fundament  wykształcenia,  umożliwiający  zdobycie  zróżnicowanych kwalifikacji  zawodowych,  a  następnie  ich  późniejsze doskonalenie  lub modyfikowanie, otwierając proces kształcenia się przez całe życie. Dlatego też w analizie NPP zestawiono cele i treści nauczania w gimnazjum i w szkole ponadgimnazjalnej.

                                                                                                                             Zofia Pietryka

Koordynator ds. edukacji szkolnej

 

» Zgłoś uwagi
CMS, internetART
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję
zamknij