BAZA EDUKACYJNA

Przedszkole

Klasy I-III

Klasy IV-VIII

Ponadpodstawowe

Dorośli

O PROJEKCIE > Działania > Spotkania z nauczycielami

Spotkania dla nauczycieli w ramach Programu Edukacji Regionalnej i Przyrodniczej w Dolinie Baryczy.


W dniach od 5 do 14 marca 2014r  odbywały się spotkania dla nauczycieli w gminach : 5.03 w Cieszkowie, 6.03 w Krośnicach, 7.03 w Miliczu, 10.03.w Odolanowie, 11.03 w Przygodzicach, 12.03 w Sośniach 13.03 w Twardogórze oraz 14.03 w Żmigrodzie.

Na spotkania przybyli licznie nauczyciele, którzy wcześniej zadeklarowali udział w programie a w niektórych gminach również aktywnie uczestniczyli przedstawiciele samorządów lokalnych oraz osoby zainteresowane współpracą.Kolejna tura spotkań  odbyła się od 24 do 27 marca 2014r  była skierowana dla nauczycieli poszczególnych poziomów nauczania tj dla nauczycieli przedszkoli,  szkoły podstawowej kl I-III, kl IV- VI oraz auczycieli gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych.

Uczestnicy w grupach przeanalizowali dane z ankiet diagnozującej i wskazali najbardziej potrzebne narzędzia dla danego poziomu nauczani ,  przedstawili  także propozycje rozwiązań metodycznych oraz wiele praktycznych uwag odnośnie zaplanowania pomocy dydaktycznych

Nauczyciele otrzymali do konsultacji  analizę zapisów w Nowej Podstawie Programowej z uwzględnieniem treści przyrodniczych  i regionalnych, w celu opracowania propozycji edukacyjnych do tworzenia oferty ośrodków edukacji pozaszkolnej odpowiadającej potrzebom placówek szkolnych, dostosowanej do różnych poziomów nauczania.  W dniu 5 maja 2014r  w sali konferencyjnej CAL w Miliczu odbyło się kolejne spotkanie. Zaproszono nauczycieli, którzy podczas wcześniejszych spotkań deklarowali współudział w opracowaniu materiałów  oraz narzędzi edukacyjnych.

Nauczyciele aktywnie włączyli się w przygotowania opracowań edukacyjnych dotyczących treści przyrodniczych i regionalnych .

Podczas spotkania zaprezentowano planowane  narzędzia edukacyjne do realizacji. Podczas warsztatów nauczyciele rekomendowali najbardziej potrzebne w edukacji regionalnej pomoce dydaktyczne.


 W dniach 16.07.2014r i 13.08.2014r w sali konferencyjnej CAL w Miliczu odbyły się spotkania dla nauczycieli historyków i osób. które zadeklarowały udział w opracowaniu materiałów historycznych. Spotkania miały na celu zidentyfikowanie ważnych postaci historycznych i związanych z nimi zabytkami z Doliny Baryczy.
 

» Zgłoś uwagi
CMS, internetART
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję
zamknij